02 mars 2016

Milischia Rezai, uppväxt i Hageby och nu politiskt sakkunnig åt Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, gjorde starkt intryck vid ett möte med 120 elever från Söderporten i Hageby.

 

"För mig betydde studierna inte bara kunskap, det är också roligt att vara student, man får vänner och blir engagerad", berättade Milischa Rezai för eleverna i LuMiNk Akademin. Foto: Marina Keteli

Föreläsningen arrangerades av LuMiNk, en mentorsverksamhet med målet att inspirera högstadieelever vid Söderporten, Hageby i Norrköping, till högre studier. Eleverna får stöttning av studenter från Linköpings universitet och träffas tillsammans en gång i veckan på en restaurang i Mirum galleria.

Milischia Rezai fångar elevernas närvaro direkt. Hon vet hur det känns att vara barn till arbetslösa, fattiga och invandrade föräldrar i Hageby. Hon vågar prata om det som är svårt och jobbigt, om hur arbetslöshetens konsekvenser kan rasera en hel familj.
– Det finns inget att skämmas för. Ni ska inte skämmas. Det handlar om ett samhällsproblem och om att vi som vet vad det handlar om tar ansvar och förändrar.

Hon poängterar att det är viktigt att se sig om, se utanför sitt område och att prata med någon om det som är svårt.
– Vet vi inget annat så blir det normalt, men det är det inte.

Milischia Rezais resa och första insikt började när hon var 14 år, på musikklass i Skärblacka. Där mötte hon en ny värld och trodde att alla var rika, bodde i hus och åkte på semester. De var inte speciellt rika, skillnaden var bara att de hade jobb. Ingen i familjen stöttade Milischa i frågor om skolan, läxor och studieval. Hon tog eget ansvar, engagerade sig politiskt och satsade på skolan. En praktikplats på kommunalrådsenheten i Norrköping banade vägen in i politiken och så småningom till Regeringskansliet.

Eleverna lyssnar och ställer engagerande frågor om allt. Milischa Rezai bjuder på sig själv och uppmanar eleverna att fixa plugget och engagera sig i organisationer eller andra sammanhang.
– Det ska vara roligt, så att du kan känna dig duktig på något du kan. Du får självförtroende och vågar. För mig betydde studierna inte bara kunskap, det är också roligt att vara student, man får vänner och blir engagerad. Man kan ta studielån och som jag plugga i Frankrike. Det är en investering.

Milischia Rezai vågar och visar en bild på sig själv tillsammans med FNs generalsekreterare Ban Ki-moon i samband med att hon höll tal i FN.
– Det absolut roligaste som finns är att få jobba med att förändra samhället. Det finns inget mer meningsfullt än att få vara med att påverka.
 

Mer om LuMiNk Akademin

Kontakt