09 juni 2022

När andra äcklas av maskar och parasiter, så blir professor Derek McKay fascinerad. Och han var både glad och stolt när han föreläste om sin fascination för studenter och forskarkollegor i samband med att han tog emot hedersdoktorstiteln vid Medicinska fakulteten.

Man i kostym föreläser.
Foto: Ulrik Svedin
Derek McKay, professor i fysiologi vid University of Calgary, hade fullt upp före den akademiska högtiden i De Geer-hallen, Norrköpings konsert & kongress den 21 maj. Men han tog sig tid att svara på några korta frågor före sin hedersdoktorsföreläsning i Hugo Theorell-salen på Campus US.

Hur känns det?

- Det känns oerhört ärofyllt att tilldelas en hederstitel vid Linköpings universitet. Jag är stolt och glad. Vi har samarbetat sedan början av 2000-talet och det har varit bra för båda parter, sa Derek McKay.

Hur viktigt är det med internationella samarbeten?
- Det är fullständigt avgörande. Universiteten blir starkare tillsammans i konkurrensen i världen. Och ser man endast till forskningen så är det tydligt att man måste samarbeta.

Varför?
- Man måste våga utmana resultaten varje dag. Vi måste diskutera vårt arbete i labbet, över nationsgränser och över olika discipliner. Det leder till bättre forskning, bättre resultat och bidrar till en bättre värld.

Man i kostym föreläser.Professor Derek McKay, hedersdoktor vid Medicinska fakulteten. Foto: Ulrik SvedinHan berömde flera forskare och läkare i Linköping, och i synnerhet styrkeområdet MIIC (Centrum för mukosal infektion och inflammation) som han har samarbetat med genom åren.
- Jag är tacksam för vårt arbete tillsammans, det har lett till ungefär en publikation per år, sa Derek McKay.

Fascinerad av parasiter

Professor Derek McKay studerar hur man kan dra nytta av hur parasiter, som olika typer av maskar, interagerar med människokroppens funktioner. Detta skulle i sin tur kunna bidra till mer kunskap om flera besvärliga, inflammatoriska sjukdomstillstånd. Derek McKay nämnde land annat Crohns syndrom, som av någon anledning är vanligare i väst än i övriga delar av världen.
- Parasiter är fascinerande, trots att många tycker illa om dem. De har en förmåga att anpassa sig till sin värd. De har en hel hög av molekyler som är designade för att störa vårt immunsystem. På samma sätt har kroppen flera försvarsmekanismer. Kan vi granska dessa och ta fram läkemedel som skyddar oss? Vad kan vi lära oss av parasiternas beteende? Genom att tänka på saker lite annorlunda kan man se fördelar med parasiterna. Och det har vi forskat på de senaste decennierna.

Tar emot trainees

Man i kostym föreläser."Du måste kunna beskriva din forskning! sa professor Derek McKay, hedersdoktor vid Medicinska fakulteten. Foto: Ulrik SvedinDerek McKay tog sin doktorsexamen vid Queen´s University of Belfast 1990, med forskning på nervsystemets respons på bandmask-parasiten Hymenolepis diminuta. Han fortsatte med en postdoc vid McMaster University, Kanada, och flyttade år 2006 till University of Calgary där han blev professor. Han har författat omkring 170 publikationer och tilldelats en rad utmärkelser samt bland annat valts in i Canadian Academy of health sciences. Derek McKay har också tagit emot trainees från bland annat Linköpings universitet. Han sätter en ära i att handleda studenter och forskarstuderande.

Tips om att söka anslag

Vid sitt besök höll han därför också ett seminarium för doktorander och gav flera olika tips om att söka anslag. Han gick hårt åt krångligt språk och långa skrivelser:
- Don't make them suffer! Läsaren ska inte behöva lida. Många har väldigt kort tid på sig att bestämma om ett anslag. De kommer hem sent, nattar sina barn och sätter sig och granskar ansökningar. Du måste kunna beskriva din forskning så att en sådan person läser den. Självklart måste du göra din ansökan korrekt och relevant men också tydlig. Låt en utomstående läsa din ansökan och lyssna på responsen, sa Derek McKay.

Han fick flera frågor från åhörarna vid båda föreläsningarna. Och det märktes att han trivdes med att möta kollegorna vid Linköpings universitet:
- Jag är väldigt glad över att vara här. Och jag har all anledning att komma tillbaka i framtiden, sa Derek McKay.

Relaterat innehåll

Organisation