21 april 2024

Vi söker en professionsmentor i teknik till Ämneslärarprogrammet vid Linköpings universitet, med start i augusti 2024.

Om uppdraget

Professionsmentorns roll är att bidra till programmets yrkesanknytning och skall fungera som en länk mellan utbildningen och skolpraktiken. Professionsmentorn medverkar i planering, genomförande och uppföljning av praktiknära inslag inom ovanstående ämne som ges i ämneslärarprogrammet och stödjer arbetet med professionsutveckling inom såväl ämneskurser som verksamhetsförlagd utbildning. Uppdraget omfattar 5% av heltid. 

Behörighet

  • Är legitimerad och verksam ämneslärare i teknik och har erfarenhet av undervisning i grundskolans åk 7–9
  • Är intresserad av nya uppdrag
  • Är väl insatt i grundskolan och dess styrdokument
  • Vill vara med och påverka ämneslärarutbildningen
  • Har lätt att samarbeta mot ett givet mål

 

Ansök här!

Välkommen med din ansökan senast 8 maj 2024.

Ansökan ska innehålla:

  • CV  
  • brev där du kortfattat motiverar varför du vill bli professionsmentor, sammanfattar din ämnes- och yrkeserfarenhet, samt erfarenhet av lärarutbildning
  • rekommendationsbrev från din rektor
  • namn och kontaktuppgifter till dig och din rektor. 

Vid frågor kontakta utbildningsledare Helena Köhler, helena.kohler@liu.se, 013-282282

Ansökan mejlas till

Linköpings universitet 
Kansliet för utbildningsvetenskap 
Susann Årnfelt susann.arnfelt@liu.se

 


Ämneslärarutbildningen

Relaterat innehåll