Stora utmaningar när tjänster förvandlar industrin

Med mer än 80 deltagare – några av dem från Asien och Amerika – är intresset rekordstort för konferensen om industrins tjänstefiering. Mötet i Linköping är världens ledande vetenskapliga konferens på området.

Konferensen Spring Servitization Conference 2019 hålls på Linköping konsert och kongress. Här berättar representanter för Toyota Material Handling om företagets arbete med tjänster.

Tydlig trend hos företagen

Tjänsterna förvandlar tillverkningsindustrin. Vid sidan av digitaliseringen är inriktningen mot mer och mer tjänsteproduktion en av de starkaste trenderna inom snart sagt alla industrisektorer. Ja, digitalisering och tjänstefiering hänger dessutom ofta ihop.

Temat för konferensen ”Spring Servitization Conference 2019”, som hålls på Linköping konsert och kongress, är just tjänstedriven tillväxt i den digitala eran. Konferensen samlar världens ledande forskare och arrangeras av LiU tillsammans med Aston Business School i Birmingham. Det brittiska lärosätet är huvudman för konferenserna som årligen arrangeras på olika universitet.

- Jämfört med Köpenhamn, där konferensen hölls förra året, ligger Linköping lite sämre till. Då är det extra roligt att så många velat delta, säger Christian Kowalkowski, professor i industriell marknadsföring, och huvudansvarig för konferensen.

Olika branscher, samma frågor

Christian Kowalkowski.

Christian Kowalkowski menar att många industriföretag står inför ungefär samma utmaningar. Utvecklingen mot mer och mer tjänster är här för att stanna, men hur ska tjänsterna utformas för att göra största möjliga nytta för kunden? Det är långt ifrån givet.

- Det som är tekniskt möjligt är inte alltid detsamma som verklig kundnytta. I dag är det möjligt att ha en hel fordonsflotta uppkopplad, men hur ska man hantera informationen? En del kunder vill ha mycket data och göra analyserna själva, andra efterfrågar mer en färdig analys, säger han.

- En annan grundläggande fråga är vem som äger informationen? Är det företaget eller kunden?

Vid sidan av de vetenskapliga presentationerna, deltar representanter för flera stora industriföretag vid konferensen. Toyota Material Handling Europe (TMHE), med en stor anläggning i Mjölby, är ett av de företag som kommit längst i utvecklingen mot service och tjänster.

Tjänster blir allt viktigare

Patrik Carlsson och Joakim Plate, Toyota Material Handling.

Fortfarande är traditionell försäljning av gaffeltruckar det viktigaste affärsområdet, men tjänsterna växer snabbast. Det är också där företaget tjänar mest pengar.

- I framtiden är det inte tillräckligt att bara sälja en truck, våra kunder vill också veta hur produkterna används. Uppkopplingen innebär en genomgripande förändring och gör att våra affärsmodeller måste göras om, säger Patrik Carlsson, senior manager, och Joakim Plate, director service market.

I höstas togs TMHE det strategiska beslutet att koppla upp samtliga nya truckar mot internet. Sedan dess kan en mängd uppgifter samlas in om hur truckarna används och i vilket skick de är. Två maskiner som används lika länge kan vara i helt olika skick beroende på hur de brukas. Informationen gör att företaget lär sig hur maskinerna används, vilket också kan användas i framtida produktutveckling.

Enstaka kunder kan ha invändningar mot internetanslutningen, som då stängs av. Men de allra flesta uppskattar möjligheterna.

Vänder på kommunikationen

- Nu kan vi ringa och säga att det snart är dags för service. Tidigare var det alltid kunden som ringde till oss. Vi kan vara proaktiva och arbeta med målet att på sikt få bort felen helt. Så mycket ska vi veta om våra produkter.

Tillsammans med andra stora förändringar – ökad e-handel, fler gemensamma projekt tillsammans med kunder och ökad automatisering – innebär det att Toyota Material Handling står inför mycket stora förändringar när det gäller företagets affärsmodeller. Helt säkert på att det gör rätt kan inte ens ett så stort företag vara.

- Det kan ingen vara. Men är sannolikheten för att vi tänker rätt 75 procent och vi verkligen genomför det vi ska göra, då är chansen stor att det blir något bra, säger Joakim Plate.

Övriga deltagande industriföretag vid konferensen är Saab, Electrolux och Scania. Konferensen inleddes i dag, måndag, och avslutas på onsdag 15/5.

Här finns finns hela programmet.

Läs mer

Kontakt

Relaterat innehåll