Fotografi av Christian Kowalkowski

Christian Kowalkowski

Professor

Hur kan företag bygga konkurrenskraft med hjälp av nya tjänster, plattformar och affärsmodeller? Hur kan man arbeta strategiskt med marknadsutveckling och innovation? Att arbeta med dessa frågor ingår i min roll som forskare och lärare.

Presentation

Att ha det bästa produkterbjudandet räcker allt mer sällan för att värja sig mot ökad konkurrens och prispress. Företag måste i ännu högre grad än idag förstå kundens verksamhet och vara innovativa, vilket innebär att den strategiska betydelsen av att utveckla nya tjänster, helhetslösningar och affärsmodeller ökar.

Christian Kowalkowski är professor i industriell marknadsföring på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Han är även knuten till CERS, Centre for Relationship Marketing and Service Management, vid Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Tillsammans med professor Wolfgang Ulaga (INSEAD) har han skrivit boken Service Strategy in Action: A Practical Guide for Growing Your B2B Service and Solution Business. Det är den ledande managementboken om tjänstefiering och har översatts till italienska och japanska.

Korta fakta

Kort CV

 • Professor i industriell marknadsföring vid IEI, LiU (2018)
 • Projektledare för forskningsprojektet ”Värdeskapande i innovativa tjänstesystem”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond
 • Uppdrag som examinator, sakkunnig och betygskommittéledamot, nationellt och internationellt
 • Föredragshållare och seminarieledare inom akademi och näringsliv, nationellt och internationellt
 • Biträdande redaktör för Journal of Service Management och Journal of Services Marketing
 • Medlem i redaktörsrådet för internationella vetenskapliga journaler: Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Business & Industrial Marketing, Journal of Service Research och Journal of Service Theory and Practice

Utmärkelser

 • Clarivate Highly Cited Researcher in 2022 och 2023
 • "Outstanding Article 2021" i Industrial Marketing Management för artikeln “Navigating disruptive crises through service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms”
 • Den 18:e mest produktiva och citerade svenska forskaren inom samhällsvetenskap enligt tidningen Fokus ranking 2019
 • Mottagare av Publons Peer Review Awards 2018 och 2019 för referentgranskning (top 1% of reviewers in Economics & Business), Publons.com
 • Vinnare av The Service Industries Journal Best Paper Award 2014
 • Erkännande från LiU för god kvalitet i kurser
 

Undervisning

 • Forskarutbildning i marknadsföring samt på institutionsnivå
 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
 • Civilekonomprogrammet
 • MBA-program

Twitter @C_Kowalkowski

 

LinkedIn

Nyheter

Bild på en vinstkurva

Sex IEI-forskare på Research.com-listan

Flest namn i Sverige på Research.com-listans ranking. Det kan institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stoltsera med.

Bild på manlig forskare.

Världens mest citerade vill att forskningen ska synas

Professor Christian Kowalkowsi är en av världens mest citerade forskare inom sitt område, ekonomi och management. "Finns det två ord, använd det enklare ordet", är ett av tipsen som han gärna delar med sig av.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.

Forskning

Christian Kowalkowski forskar, föreläser och undervisar om tjänstestrategier i produktföretag, tjänsteinnovation, samspelet mellan digitalisering och tjänstefiering samt värdeskapande utifrån en tjänstelogik. Han har sedan 2004 forskat om tjänster och helhetslösningar genom att studera både globala marknadsledare och små och medelstora företag i olika branscher. Christians forskning har publicerats i över 50 vetenskapliga journalartiklar och presenterats på konferenser i Europa, Nordamerika, Asien och Australasien.

Under 2024-2028 leder han forskningsprojektet ”Datadriven tjänstetransformation i industriella ekosystem” som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Han var huvudansvarig för SSC2019, världens ledande vetenskapliga konferens om industrins tjänstefiering.

Böcker och publikationer

Omslag för publikation 'Omslag på en bok om marketing'
Daniel Kindström, Christian Kowalkowski, Anders Parment (2021)
Omslag för publikation 'Tjänster och helhetslösningar av Christian Kowalkowski och Daniel Kindström.'
Christian Kowalkowski, Daniel Kindström (2012)

Utvalda artiklar

Omslag för publikation ''
Anu Helkkula, Christian Kowalkowski, Bård Tronvoll (2018)

Journal of Service Research , Vol.21 , s.284-301 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Mario Kienzler, Christian Kowalkowski (2017)

Journal of Business Research , Vol.78 , s.101-110 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Christian Kowalkowski, Heiko Gebauer, Rogelio Oliva (2017)

Industrial Marketing Management , Vol.60 , s.82-88 Vidare till DOI

Senaste publikationerna

2024

Christian Kowalkowski, Wolfgang Ulaga (2024) Subscription offers in business-to-business markets: Conceptualization, taxonomy, and framework for growth Industrial Marketing Management, Vol. 117, s. 440-456 Vidare till DOI

2023

Jonas Holmqvist, Christian Kowalkowski (2023) Traceability in luxury: Harnessing B2B relationships to enhance ethical practices in the luxury industry Industrial Marketing Management, Vol. 111, s. 257-267 Vidare till DOI
Christian Kowalkowski, Jochen Wirtz, Michael Ehret (2023) Digital service innovation in B2B markets Journal of Service Management Vidare till DOI
Jochen Wirtz, Christian Kowalkowski (2023) Putting the "service" into B2B marketing: Key developments in service research and their relevance for B2B Journal of business & industrial marketing, Vol. 38, s. 272-289 Vidare till DOI

2022

Mario Joao Guedes, Pankaj C. Patel, Christian Kowalkowski, Pejvak Oghazi (2022) Family business, servitization, and performance: Evidence from Portugal Technological forecasting & social change, Vol. 185, Artikel 122053 Vidare till DOI

Handledning av doktorander

Verksamheter nära mig