Presentation

Att ha det bästa produkterbjudandet räcker allt mer sällan för att värja sig mot ökad konkurrens och prispress. Företag måste i ännu högre grad än idag förstå kundens verksamhet och vara innovativa, vilket innebär att den strategiska betydelsen av att utveckla nya tjänster, helhetslösningar och affärsmodeller ökar. 

Christian Kowalkowski är professor i industriell marknadsföring på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Han är även knuten till CERS, Centre for Relationship Marketing and Service Management, vid Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Tillsammans med professor Wolfgang Ulaga (INSEAD) har han skrivit boken Service Strategy in Action: A Practical Guide for Growing Your B2B Service and Solution BusinessDet är den ledande managementboken om tjänstefiering och har översatts till italienska och japanska.

Korta fakta Visa/dölj innehåll

Kort CV

 • Professor i industriell marknadsföring vid IEI, LiU (2018)
 • Biträdande professor i industriell marknadsföring, vid IEI, LiU (2013)
 • Docent i industriell marknadsföring, LiU (2011)
 • Tekn. dr i industriell marknadsföring, EKI, LiU (2008)
 • Projektledare för forskningsprojektet ”Värdeskapande i innovativa tjänstesystem”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond
 • Uppdrag som examinator, sakkunnig och betygskommittéledamot, nationellt och internationellt
 • Föredragshållare och seminarieledare inom akademi och näringsliv, nationellt och internationellt
 • Biträdande redaktör för Journal of Service Management och Journal of Services Marketing
 • Medlem i redaktörsrådet för internationella vetenskapliga journaler: Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Business & Industrial Marketing, Journal of Service Research och Journal of Service Theory and Practice

Utmärkelser

 • Den 18:e mest produktiva och citerade svenska forskaren inom samhällsvetenskap enligt tidningen Fokus ranking 2019
 • Mottagare av Publons Peer Review Awards 2018 och 2019 för referentgranskning (top 1% of reviewers in Economics & Business), Publons.com
 • Vinnare av The Service Industries Journal Best Paper Award 2014
 • Vinnare av Emerald Citations of Excellence 2015 respektive 2016 för tre forskningsartiklar i Journal of Business Research och Journal of Business & Industrial Marketing
 • Literati Network Awards for Excellence: Highly Commended Award 2011 för forskningsartikel i Journal of Business & Industrial Marketing
 • Erkännande från LiU för god kvalitet i kurser

Undervisning

 • Forskarutbildning i marknadsföring samt på institutionsnivå
 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
 • Civilekonomprogrammet
 • MBA-program

Forskning Visa/dölj innehåll

Christian Kowalkowski forskar, föreläser och undervisar om tjänstestrategier i produktföretag, tjänsteinnovation, samspelet mellan digitalisering och tjänstefiering samt värdeskapande utifrån en tjänstelogik. Han har sedan 2004 forskat om tjänster och helhetslösningar genom att studera både globala marknadsledare och små och medelstora företag i olika branscher. Christians forskning har publicerats i över 50 vetenskapliga journalartiklar och presenterats på konferenser i Europa, Nordamerika, Asien och Australasien.

För sin doktorsavhandling Managing the Industrial Service Function från 2008 tilldelades han ett treårigt forskningsstipendium från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Under 2016–19 ledde han forskningsprojektet ”Värdeskapande genom innovativa tjänstesystem: Ett forskningsprojekt om dynamiken kring transitionsprocesser i industriella nätverk” som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Han var huvudansvarig för SSC2019, världens ledande vetenskapliga konferens om industrins tjänstefiering.

Handledning av doktorander Visa/dölj innehåll

Böcker och publikationer Visa/dölj innehåll

Utvalda artiklar

Anu Helkkula, Christian Kowalkowski, Bård Tronvoll (2018)

Journal of Service Research , Vol.21 , s.284-301 Vidare till DOI

Mario Kienzler, Christian Kowalkowski (2017)

Journal of Business Research , Vol.78 , s.101-110 Vidare till DOI

Christian Kowalkowski, Heiko Gebauer, Rogelio Oliva (2017)

Industrial Marketing Management , Vol.60 , s.82-88 Vidare till DOI

Senaste publikationerna

2022

2021

Verksamheter nära mig Visa/dölj innehåll