10 februari 2023

Det behövs mer kunskap om stroke hos barn. Anslaget från Joanna Cocozzas stiftelse bidrar till att fortsätta och avsluta delar av studien PedStroke som professor Peter Bang leder tillsammans med docent Helene Sundelin.

Portrtättbild på manlig forskare.
Peter Bang. Emma Busk Winquist

Till skillnad från vuxna med stroke, kan barn som får stroke gå odiagnostiserade eller diagnostiseras först efter flera år. För barn saknas dessutom ofta tillgång till specialiserade rehabiliteringsenheter.

Peter Bang är tacksam för anslaget:
- Det är mycket uppskattat med fortsatt finansiering av detta viktiga projekt! Jag är tacksam för den här donationen från familjen Cocozza som genom stiftelsen har möjliggjort en mycket spännande LiU-satsning på pediatrisk forskning där jag även som ämnesansvarig för Pediatrik varit involverad som rådgivande för stiftelsen. Jag hoppas att vi lyckas att få med Region Östergötland i denna satsning så att forskningsframgångar inom pediatriken kan implementeras och lyfta barnsjukvården i hela regionen!

Vad behövs inom ert forskningsområde?
- Vi behöver både förbättrade diagnostiska metoder och behandling i olika skeden. Ett annat viktigt område är kartläggning av riskfaktorer för att barn drabbas av stroke, för att om möjligt kunna förebygga insjuknande. Vi behöver också mer kunskap om metoder för rehabilitering.

Vad kan ni göra med just det här anslaget?
- Det säkrar delfinansiering av två doktorander som jobbar i PedStroke. Vi kan avsluta ett projekt där vi har utvecklat en smartphone-applikation för att tidigt identifiera nyfödda med risk för CP. Och ett annat projekt där vi använder en IT-baserad behandling av barn med unilateral pares för att tidigt minska konsekvenserna av stroke i nyföddhetsperioden. Det sker i samarbete med Professor Ann-Christine Eliasson vid Karolinska Institutet, svarar Peter Bang.

PedStroke är ett projekt som innefattar forskning om stroke hos barn. Det gjordes möjligt genom en donation via Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 2016. Projektet består av flera delstudier med inriktning på epidemiologi, diagnostik och intervention.

Barnen som drabbas av stroke finns jämnt fördelade över Sverige. Men i flera delar av landet råder brist på barnneurologer.
- Vi ser digital teknik som en lösning på delar av problemet. Genom att utveckla e-hälsoteknik i landstingen kan man nationellt bygga upp nätverk och på så sätt göra experternas kunskap tillgänglig för alla.

Vad hoppas du på att uppnå med din forskning?
- Detta projekt har öppnat ett helt nytt perspektiv i min forskning som i grunden fokuserar på hormonell reglering av barns tillväxt. PedStroke-projektet har givit synergier inom pediatriken. Det har fört barnläkare och forskare inom neonatologi, neurologi och endokrinologi samman. Till exempel är bra tillväxt i nyföddhetsperioden viktig hos för tidigt födda barn. Det har en avgörande betydelse för att minska risken för stroke och annan sjuklighet.

Vad behöver man som forskare tänka extra på när man arbetar med barnmedicinsk forskning?
- Den kunskap som en barnläkare tar med sig från sin forskning är helt avgörande för att vi kan bedriva barnsjukvård på hög nivå på barnklinikerna i regionen. Det är också avgörande att forska inom den barnspecialitet där man är verksam och har sitt intresse. Sedan jag blev ämnesföreträdare för Pediatrik har jag försökt att underlätta forskarutbildning inom egen barnspecialitet.

Vilken är din favoritsyssla på fritiden?
- Jag tycker att det är skönt att använda händerna på fritiden. Jag snickrar möbler, lampor och bygger till på sommarstugan, övervakad av barnbarnen. Och bäst trivs jag i segelbåten på västkusten när hunden och familjen följer med!

Projektet  “PedStroke – tidig diagnos och intervention efter perinatal stroke” tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000, från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, 2022.

 


Kontakt

Relaterat innehåll

Stiftelsen