En av orsakerna till att jag har jobbat här så länge är att jag har fått göra så många olika saker. Det är nästan som att jag har bytt jobb och arbetsgivare under min tid här. Universitetet har vuxit och förändrats och det har gjort arbetet omväxlande.

Joakim Nejdeby sittande i samtal med kollega. Foto Thor Balkhed

Min resa på LiU började 1997 i rollen som systemadministratör, med uppdraget att bygga ett första e-postsystem till studenterna. Jag blev IT-direktör år 2000 och har sedan dess provat på flera angränsande roller med olika grader av personal- och budgetansvar, för att nu åter vara tillbaka i rollen som IT-direktör. Idag har avdelningen växt till ungefär 150 personer och längs med vägen har det skett många förändringar i arbetssätt och hur IT-verksamheten har varit organiserad på universitetet.

En av drivkrafterna jag har är att arbeta för att hjälpa forskare och studenter i deras vardag. I ett större perspektiv även att göra nytta för samhället. Som universitetets IT-avdelning har vi tagit en position där vi utvecklar oss hela tiden i takt med omvärlden. Våra forskare ligger ofta i framkant och förväntar sig att vi kan ge svar och stöd. Vi behöver därför se till att ofta ligga steget före för att kunna hjälpa till på bästa sätt.

LiU:s grundidé är livslångt lärande och det är något som även kännetecknar vår avdelning. Vi är aktiva i olika nätverk för kunskapsutbyte med andra svenska universitet på både chefs- och medarbetarnivå samt deltar ofta i ämnesspecifika konferenser och nätverk. Vi anordnar även egna aktiviteter på avdelningen för att omsätta kunskap i praktiken och vi har stora möjligheter att lära oss av varandra. På avdelningen har vi väldigt många olika typer av kompetens och personligheter, vilket jag tycker är härligt. Alla bidrar till att driva verksamheten framåt.

Joakim

Kontakt

Relaterat innehåll