Möjligheter och utmaningar inom IT

Som IT-direktör och avdelningschef för IT-avdelningen leder jag arbetet med att säkerställa att Linköpings universitets olika verksamheter har de bästa IT-lösningarna givet universitetets mål och resurser.

Den absolut roligaste utmaningen är den snabba och kontinuerliga utveckling både Linköpings universitet och IT-området står inför. Ofta finns lösningar idag som inte fanns för bara 6 månader sedan. Att tillsammans med kollegorna på IT-avdelningen tillhandahålla dessa lösningar till engagerade studenter, passionerade forskare och lärare är verkligen givande.

Under mina år på Linköpings universitet har jag varit allt från systemadministratör, systemutvecklare, chef för IT-avdelningen (i dess olika former) men även under 4 år varit biträdande chef för Universitetsförvaltningen. Dock har det genomgående temat varit att utveckla verksamheten på universitetet med hjälp av IT. Det är en helt otrolig förändring som skett inom IT-området de senaste 15 åren. Under dessa år skapades och spriddes Smartphones och olika molnlösningar som gett helt nya möjligheter för undervisning och forskning.

På Linköpings universitet finns det alltid mer att lära sig, och det är ständigt nya förändringar och förbättringar på gång.

CV och uppdrag

CV

  • 2012 – IT-chef (CIO) och Avdelningschef för IT-avdelningen
  • 2006 – 2012 IT-chef (CIO)
  • 2004 – 2006 Biträdande förvaltningschef och IT-chef
  • 2000 – 2004 Linköpings universitet, Enhetschef för IT-enheten
  • 1997 – 2000 Linköpings universitet, UNIT, Systemadministratör och chef för Datordrift och kommunikation.

Uppdrag

  • Svenska universitetens IT-chefsforum
  • Styrelseledamot för SUNET (Svenska universitetens gemensamma infrastruktur för datakommunikation och tjänster)
  • Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet – NUAS planeringsgrupp ”IT”
  • Medlem i styrgrupp till projekt Ladok3Enhetschefer IT-avdelningen

Relaterat innehåll

Om Linköpings universitet