Vi tittar till Kalle Bunnfors, som gör sitt sista år av forskarstudier i tillämpad fysik. Hans avhandling kommer att handla om neutrophil extracellular traps (NETs) och nanopartiklar.

NETs är en försvarsmekanism som neutrofiler, immunceller i blodet som är en del av det icke-specifika immunförsvaret, kan använda för att bekämpa inkräktare. Nanopartiklar finns överallt i dagens samhälle, men det är mycket som är okänt kring hur de kan påverka oss. Med den forskning jag gör, vill vi förstå varför nanopartiklar utlöser dessa extracellulära fällor (NETs) och sedan utforma nanopartiklar som antingen kan utnyttja detta, eller undvika det med hjälp av smart design av våra nanopartiklar. Vi vill förstå mekanismerna bakom detta fenomen för att utforma bättre nanopartiklar för terapeutisk och diagnostisk användning, säger Kalle.

Hur kommer det sig att du studerar just detta?

Jag valde detta ämne eftersom det är en kompination av fysik, kemi och biologi. Jag får göra lite av varje och lära mig en hel del olika tekniker och utforska många sidor av ämnet. Jag lockades att doktorera eftersom jag alltid dragits till problemlösning, jag vill tänka utanför bestämda ramar och utforska nya områden. Akademin är precis den rätta platsen för det! Jag trivs med att träffa många olika människor och uppleva nya sätt att se på saker.

Hur var din väg mot forskarutbildning?

Jag började doktorera direkt efter grundutbildningen. Min handledare var lärare på en grundkurs jag tog. Jag frågade henne om jobb när jag var klar med grundutbildningen. Jag trivdes väldigt bra med att studera på LiU, det är trevlig atmosfär och bra människor.

Vilka förväntningar hade du?

Jag förväntade mig att forskarstudier skulle vara ett ganska varierat jobb. Jag ville göra mycket olika saker och lära mig mycket. Jag ville också ha trevliga, vänliga diskussioner, men också kunna vara oenig med kollegor och lära mig hur akademin fungerar från insidan. Mina förväntningar har uppfyllts till stor utsträckning, skulle jag säga. Jag har träffat fler människor än jag någons förväntat mig och det är väldigt trevlig och vänlig atmosfär på IFM. Jag trodde dock att doktorandprojektet skulle vara lite mer strukturerat och ha ett tydligare mål.

Hur är det att studera på doktorandnivå?

Foto Kajsa UvdalDet varierar kraftigt! En dag kan jag spendera hela dagen på labbet, nästa dag analysera de data jag fick i labbet dagen innan. Jag undervisar en hel del också, deltar på konferenser, diskuterar projekt med kollegor eller aktiviteter organiserade av Forum/Agora (forskarskolor). Jag träffar dagligen nya människor som inspirerar mig. Det finns två forskarskolor på IFM, Agora Materiae och Forum Scientium, och jag är medlem i båda. Jag tycker medlemskap i dessa är ovärderligt när det gäller att bygga nätverk och komma i kontakt med forskning inom andra ämnesområden på LiU.

Vad gör du efter examen?

Jag har ännu inte bestämt vad jag vill göra efteråt. Jag är öppen för arbetet både inom industrin och inom akademi. Det enda viktiga är att jag får jobba på ett ställe där jag får lösa problem och använda min kunskap. Att göra saker rutinmässigt passar inte mig.

Har du några tips till de som funderar på forskarutbildning?

Om jag skulle ge ett tips, skulle det vara att välja något som verkligen intresserar dig. Välj inte forskarutbildning bara för att få titel eller studera något som känns bara okej. Jag tycker att detta är världens bästa jobb om du hittar ett perfekt ämne och ett ganska dåligt om ditt ämne inte intresserar dig. Jag menar inte att det måste vara din passion i livet, men du måste tycka att det är genuint intressant.

Läs mer