Forskarutbildning i tillämpad fysik

Forskningen inom detta ämne syftar till att använda fysikens metoder, modeller och angreppssätt inom olika vetenskapsområden, exempelvis yt- och molekylärfysik, bioteknik, lab-on-a-chip, organisk elektronik, självorganiserande material samt polymera och mjuka material.

Optical image of an Al cathode of an OLED degraded by high current surge Foto: Gabor Mehes / Laboratory of Organic Electronics

Det forskningsområde som behandlas inom forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik är fysikens tillämpningar inom biologi, kemi, medicin, livsvetenskap, elektronik, nanovetenskap, materialvetenskap och andra områden. Många projekt inom området har en koppling till livsvetenskaperna.

Inom detta forskarutbildningsämne ges stort utrymme till att samarbeta världen över och för närvarande bedrivs samarbetsprojekt med en rad olika forskargrupper runt om i världen och med nationell och internationell industri.

Forskarutbildningen bedrivs ofta i samarbete med andra avdelningar vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Institutionen för medicinsk teknik (IMT) och universitetet i övrigt. Avsikten är att erbjuda studerande med olika bakgrund möjligheten till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö.

Dokument

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet