Forskningen inom detta ämne syftar till att använda fysikens metoder, modeller och angreppssätt inom olika vetenskapsområden, exempelvis yt- och molekylärfysik, bioteknik, lab-on-a-chip, organisk elektronik, självorganiserande material samt polymera och mjuka material.

Optical image of an Al cathode of an OLED degraded by high current surge Foto: Gabor Mehes / Laboratory of Organic Electronics

Det forskningsområde som behandlas inom forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik är fysikens tillämpningar inom biologi, kemi, medicin, livsvetenskap, elektronik, nanovetenskap, materialvetenskap och andra områden. Många projekt inom området har en koppling till livsvetenskaperna.

Inom detta forskarutbildningsämne ges stort utrymme att samarbeta internationellt. För närvarande bedrivs samarbetsprojekt med en rad olika forskargrupper runt om i världen samt med nationell och internationell industri.

Forskarutbildningen bedrivs ofta i samarbete med andra avdelningar vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Institutionen för medicinsk teknik (IMT) och universitetet i övrigt. Avsikten är att erbjuda studerande med olika bakgrund möjligheten till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö.

Studieplan

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Träd i grönt trä med uppspikade avhandlingar

Forskarutbildning vid Tekniska fakulteten

Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet bedriver forskarutbildning inom en mängd teknikvetenskapliga områden, men även inom fysik, kemi, biologi och ekonomi. Totalt finns 15 huvudämnen.

Bild på en vaccumsputter

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedrivs forskning och utbildning inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering.

Kiselcihp

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner. Våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

Forskarutbildning vid Linköpings universitet