Molekylär ytfysik och nanovetenskap (MOLYT)

Supersmå partiklar, dvs partiklar med mycket liten volym, med unika fysikaliska och kemiska egenskaper, har en stor potential i biomedicinsk avbildning och framtida bioavkänningsapplikationer. Vi designar biokompatibla nanopartiklar baserade på övergångsmetall och sällsynta jordartsmetalloxider. Dessa är mycket lovande som positivt kontrastmedel (patent) i MRI och CT.

Bild på utrustning.Divisionen är verksam inom Nanomaterial och molekylär tunnfilmsfysik och spektroskopi. Vårt huvudsakliga fokus ligger på ytmodifiering för avkänning/bioavkänning och nanoprober för biomedicinsk avbildning. Vi undersöker biospecifika bindningsfenomen vid fasta ytor och vi utformar och utför karakterisering av nya och förbättrade nanoprober för avbildning.

Utrustning

Vi drar nytta av röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), fotoemission elektron mikroskopi (PEEM), Near Edge X-ray Absorption Fine Structure (NEXAFS) spektroskopi, IR-absorptionsspektroskopi (IRAS), Dynamic Light Scattering (DLS), transmissionselektronmikroskopi (TEM), datortomografi (CT) och magnetisk resonanstomografi (MRT). Kraftfull utrustning som finns på IFM, in house- erfarenhet av life scienceteknik och molekylfysik samt nära samarbete med CMIV (Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering) underlättar framsteg när det gäller design av nya nanomaterial för biomedicinsk avbildning. Forskning baserad på användningen av synkrotronstrålning, av stor betydelse för vår forskargrupp, bedrivs på MAX II nationella laboratorium i Lund och vid Elettra Trieste Italien MAX II, och är en tredje generationens elektronlagringsring för synkrotronljus. De tekniker som används är högupplöst röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) och Near Edge X-ray Absorption Fine Structure (NEXAFS) spektroskopi och datortomografi (CT) på synkrotronljusanläggning vid Elettra Trieste i Italien.

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

Kontakta oss

Medarbetare

Tillbaka till IFM