Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Tema. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet som grund- och forskarutbildning samt forskning.

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Per Gyberg, prefekt

Sekreterare

Carin Ennergård

Lärare med vetenskaplig kompetens Ledamot och ersättare

Ericka Johnson
Maria Eidenskog
Anders Hansson
Judith Lind
Harald Rohracher
Johanna Sjöberg

Suppleanter

Lina Söderman Lago
Tina Schmid Neset
Sepehr Shakeri Yekta
Stina Backman

Företrädare för samhälls- och yrkeslivet

Charlotte Billgren, Tekniska verken

Teknisk och administrativ personal

Björn Pernrud, koordinator

Suppleant

Annika Arvidsson

Studerande / forskarstuderande

Nancy Brett, doktorand
Marie Francisco, doktorand
Sara Gottenhuber, doktorand

Suppleanter

Rebecka Tiefenbacher, doktorand
Sofia Florez Klingenstierna, student
Natalia Tomczyk, student

Adjungerade

Karoline Dahlberg, administrativ chef
Camilla Junström Hammar, HR-partner
Maria Wallgren, koordinator

Protokoll och handlingar

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt

Organisation