Institutionsstyrelsen vid Tema

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Tema. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet som grund- och forskarutbildning samt forskning.

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Per Gyberg, prefekt, universitetslektor (Vid prefektens frånvaro går en proprefekt in som ersättare för Judith Lind, som går in som ordförande.)

Lärare med vetenskaplig kompetens

Ericka Johnson
Judith Lind, vice ordförande
Maria Eidenskog
Anders Hansson
Harald Rohracher

Suppelanter

Lina Söderman Lago
Tina Schmid Neset
Johanna Sjöberg
Sepehr Skakeri Yekta
Stina Backman

Företrädare för samhälls- och yrkeslivet

Charlotte Billgren, Tekniska verken

Teknisk och administrativ personal

Björn Pernrud, koordinator

Suppleant

Annika Arvidsson

Studerande / forskarstuderande

Nancy Brett (doktorand)
Toby Odland (doktorand)
Karin Sjönneby (grundutb.)

Suppleanter

Rebecka Tiefenbacker (doktorand)
Daniel Nilsson (doktorand)
Natalia Tomczyk (grundutb) 

Adjungerade

Anne-Li Silberk, administrativ chef
Camilla Junström Hammar, HR-partner
Maria Wallgren, koordinator

Protokoll och handlingar

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll