Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Tema. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet som grund- och forskarutbildning samt forskning.

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Thomas Kaiserfeld, prefekt


Sekreterare

Maria Wallgren

 

Lärare med vetenskaplig kompetens, ledamot och suppleant

Mattias Hjerpe, ledamot
Silje Lundgren, ledamot
Tina Schmid Neset, ledamot
Anna Storm, ledamot
Lina Söderman Lago, ledamot

Robin Blomdin, ersättare
Maria Eidenskog, ersättare
Joel Löw, ersättare
Anna Sparrman, ersättare
Madina Tlostanova, ersättare

 

Teknisk och administrativ personal, ledamot och suppleant

Carin Ennergård, ledamot 

Susanne Eriksson, ersättare

 

Studerande / forskarstuderande, ledamot och suppleant

Maria Arnelid, ledamot (doktorand)
Effrosyni Terzoglou, ledamot (doktorand)
Jonas Gustavsson, ledamot (studerande)

Hilda Wenander, ersättare (doktorand)
Lea Ljunqvist, ersättare (studerande)

 

Adjungerade

Anna Hallén

 

Protokoll och handlingar

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt

Organisation