Här nedan hittar du en lista över några av de avslutade forskningsprojekt som genomförts vid Tema miljöförändring. Klicka på varje projekt för att läsa mer.

Avslutade projekt

bild på rapport Verktygslåda för klimatanpassning

Verktygslåda för klimatanpassningsprocesser

För att möta ett förändrat klimat är minskade utsläpp av växthusgaser och anpassning två sidor av samma mynt. Vi erbjuder kommuner och organisationer verktyg att inleda och fördjupa arbetet med integrerade sårbarhetsbedömningar och klimatanpassning.

Bild på Ipad som visar internetverktyget Visadapt

Så kan huset klimatsäkras

Varmare väder, kraftigare regn, risk för översvämningar men också torka. Hur kommer klimatförändringarna att påverka våra hus och hem i Norden? Det går att ta reda på med några enkla klick på internet. VisAdapt heter verktyget.

Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering, CLIPP

Urbana experiment för klimatomställning (EXPECT)

Många städer söker nya lösningar för att möta klimatförändringarna. Det kan handla om allt från översvämningsbara torg till flytande hus och konstgjorda arkipelager. Vi drar lärdomar om hur experiment initieras och hur lösningar kan spridas vidare.

Bild på hus vid vatten

Lokal klimatomställning

Projektet identifierar nyckelfaktorer och åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete.

Bild på jordbruk. Agriculture

Att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat

Jordbruket påverkas i hög grad av klimatförändringarna. Hur jordbruket kan möta dessa och vilka negativa bieffekter olika åtgärder kan få studeras i detta projekt, som bygger på nya metoder med visualisering, deltagande och kontextspecifika spel.

Bilden visar pappersindustri. Picture shoes paper industry.

Etablering av biogasproduktion

Dagens papper- och massaindustri producerar stora mängder avfallsvatten, vilket leder till höga kostnader. I projektet studerar vi effektivisering av biogasproduktion.

Spårmetallers betydelse för effektiv biogasproduktion

Vi tar fram verktyg för säkrare dimensionering av biogasprocesser, samt för att lättare kunna styra nya materialblandningar i befintliga anläggningar. Fokus ligger på att öka produktionen av biogas utan att försämra rötslammets konsistens.

Avloppsnät.Sewerage

Förbättrad hydrolys för biogasproduktion

I det här projektet studerar vi egenskaper på molekylärnivå hos underutnyttjade organiska fraktioner i biogasreaktorer. Avsikten är att förbättra deras nedbrytbarhet och därmed effektiviteten i befintliga biogasanläggningar.