Rättsavdelningen (RA)

Inom rättsavdelningen arbetar vi med frågor som på ett extra tydligt sätt kan sägas vara lag- och avtalsstyrda för att säkerställa en effektiv och rättssäker drift inom de delar av universitetets verksamhet som berör utbildning, forskning, samverkan och administration.

I avdelningens huvuduppdrag ingår att ansvara för:

  • en övergripande kontakt avseende juridiska frågor
  • registratur och arkiv
  • upphandlingsverksamheten

Avdelningen är indelad i tre enheter:

  • Dokument- och arkivenheten, enhetschef är Maria Skoglund.
  • Juristenheten, enhetschef är Martin Putsén.
  • Upphandlingsenheten, enhetschef är Eva Rosell.

Ledningsgrupp
Visa/dölj innehåll

Medarbetare på Rättsavdelningen
Visa/dölj innehåll

Adress
Visa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet
Rättsavdelningen
581 83 Linköping

Besöksadress

Rättsavdelningen 
D-huset, plan 2 
Campus Valla

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll