Rättsavdelningen (RA)

Inom rättsavdelningen arbetar vi med frågor som på ett extra tydligt sätt kan sägas vara lag- och avtalsstyrda för att säkerställa en effektiv och rättssäker drift inom de delar av universitetets verksamhet som berör utbildning, forskning, samverkan och administration.

I avdelningens huvuduppdrag ingår att ansvara för:

  • en övergripande kontakt avseende juridiska frågor
  • miljö- och säkerhetsarbete
  • registratur och arkiv
  • upphandlingsverksamheten

Avdelningen är indelad i fyra enheter:

  • Dokument- och arkivenheten, enhetschef är Maria Skoglund.
  • Juristenheten, enhetschef är Martin Putsén.
  • Miljö- och säkerhetsenheten, enhetschef är Annevi Fredäng.
  • Upphandlingsenheten, enhetschef är Eva Rosell.

Avdelningschef och ledningsgrupp

Medarbetare

Medarbetare Juristenheten

Medarbetare Miljö- och säkerhetsenheten

Medarbetare Upphandlingsenheten

Relaterat innehåll

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Rättsavdelningen
581 83 Linköping

Besöksadress

Rättsavdelningen 
D-huset, plan 2 
Campus Valla