Rättsavdelningen (RA)

Inom Rättsavdelningen arbetar vi med frågor som på ett extra tydligt sätt kan sägas vara lag- och avtalsstyrda för att säkerställa en effektiv och rättssäker drift inom de delar av universitetets verksamhet som berör utbildning, forskning, samverkan och administration.

I avdelningens huvuduppdrag ingår att ansvara för:

  • En övergripande kontakt avseende juridiska frågor
  • Registratur och arkiv

Avdelningen är indelad i två enheter:

  • Dokument- och arkivenheten, enhetschef är Anna Maria Lindberg.
  • Juristenheten, enhetschef är Anna Maria Lindberg.

Kontakta oss

Dokument- och arkivenheten

Juristenheten

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Rättsavdelningen
581 83 Linköping

Besöksadress

Rättsavdelningen 
D-huset, plan 2 
Campus Valla

Relaterat innehåll