Det finns många möjligheter för dig som är intresserad av att skapa kontakt med studenterna. Du kan bland annat anlita studenter under en avgränsad period eller marknadsföra din verksamhet som en framtida arbetsgivare.

För att underlätta sökandet efter den rätta lösningen för din verksamhet finns här en sammanställning av olika möjligheter att använda studenten som resurs. Hittar du något som passar kan du klicka dig vidare till de olika alternativen längre ner på sidan, där hittar du även information om hur du går tillväga för att etablera kontakt. 

Examensarbete

Ett examensarbete ger ofta dig som uppdragsgivare användbara resultat eller rekommendationer. Samtidigt får du chans att bygga en relation mellan studenten och din verksamhet för potentiellt fortsatt arbete efter avslutade studier. Examensarbete innebär att arbetet görs som en del av studierna där studenten ska omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är ett stort arbete, som omfattar 10–20 veckors heltidsstudier, där någon typ av utrednings-, analys- eller utvecklingsarbete utförs. Den praktiska delen utförs ofta ute i arbetslivet, där studenten jobbar med ett verkligt problem.

Utveckla din verksamhet

Som en del i flera kurser genomför studenter vid LiU skarpa uppdrag i samarbete med näringsliv och organisationer. På Studentuppdrag.se kan du se kurser som söker efter uppdragsgivare och skicka in intresseanmälan till de uppdrag som passar din verksamhet. Passar uppdraget kursens upplägg så matchas du med studenter som under en avgränsad period arbetar med att lösa uppdraget.

Du kan även anlita civilingenjörsstudenter för att analysera eller lösa ett problem på ditt företag genom Internship Industriell ekonomi. Programmet sköts av studenterna själva. De sköter rekrytering och matchning av studenter med passande företag.

Anlita en studentkonsult

För tidsbestämda och skräddarsydda uppdrag kan du genom Unitalent anlita talanger vid LiU för konsultuppdrag. Som helägt dotterbolag till Linköpings universitet kan Unitalent erbjuda konsulter med kunskap inom flera olika kompetensområden som vid behov även kan sättas samman i team för att på ett bättre sätt kunna lösa dina utmaningar. Uppdragen kan variera i omfattning, allt från ett antal timmar i veckan till arbete på heltid under viss period.

Rekrytera studenter

LiU-studenterna får snabbt jobb efter avslutad utbildning. Om du är intresserad av att rekrytera gäller det att visa vilka möjligheter ni kan erbjuda.  

På arbetsmarknadsdagar som arrangeras på LiU:s campus kan du träffa studenter och marknadsföra din verksamhet. Det finns allt från stora mässor som lockar studenter från olika utbildningar till nischade arbetsmarknadsdagar där du träffar studenter från specifika utbildningar. Arbetsmarknadsdagarna arrangeras vanligen av studentkårerna eller studentsektionerna. Du kan även vända dig direkt till kårerna eller sektionerna för att hitta möjligheter att etablera kontakt med studenter vid specifika utbildningar. Ofta är det näringslivsansvarig i respektive organisation som kan hjälpa dig. Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om de olika eventen.

Läs mer om olika sätt att anlita studenter

Studentmedarbetare - ett samverkansprojekt mellan LiU och regionens kommuner

Få hjälp att hitta rätt

Andra samverkansmöjligheter för näringsliv och organisation