Arbetsmarknadsdagar

Arbetsmarknadsdagar och karriärmässor är unika mötesplatser för studenter som vill hitta sin egen väg ut i arbetslivet men även för företag och organisationer som söker framtida medarbetare.

LARM2019, Linköpings största arbetsmarknadsmässa. Anordnas av studentkåren LinTek för studenter på Tekniska fakulteten. Obs - endast muntligt godkännande att publicera på LiU:s webb i samband med reportage om LARM2019. Foto Charlotte PerhammarEn arbetsmarknadsdag är utmärkt tillfälle att nätverka och skapa nya kontakter - både för dig som student och dig som arbetsgivare! Varje år anordnas flera sådana dagar med olika inriktningar och för olika branscher. Vissa är arrangerade av kårerna, andra av sektionerna vid Linköpings universitet. Om du vill veta mer om kommande arrangemang kan du kontakta sektionerna och kårerna

Arbetsmarknadsdagar i urval:

 • CARMA - Consensus Arbetsmarknadsmässa för samtliga studenter på Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping samt Linköpings Universitets psykologstudenter.
 • HR-dagen - Anordnas av PULS och syftet är att skapa ett forum för studerande och yrkesverksamma inom HR-området där inspiration, dialog och lärande står i fokus.
 • Juroday - Affärsjuristernas årliga arbetsmarknadsdag består av allt från CV-granskning och föreläsningar, till mässa och bankett.
 • LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagar, en arbetsmarknadsmässa för studenter på Linköpings Tekniska Högskola. LARM är en endagsmässa med tillhörande införvecka, omgiven med en mängd olika händelser som över 7500 studenter och över 150 utställare deltar i.
 • LIAM - Lärarutbildningarnas Inspirations- och Arbetsmarknadsdag som anordnas av Lärarsektionen är till för alla lärarstudenter, såväl från Campus Norrköping som Campus Valla.
 • LINK-dagarna - Arrangeras av sektionen för Teknisk fysik och elektroteknik samt sektionen för Datateknik och Informationsteknologi. Fokuserar på kompetens inom data och IT.
 • LOGIN - Arrangeras på campus Norrköping av Logistiksektionen.
 • Medieteknikdagarna - Föreläsningar, mässa och sittning som arrangeras av medietekniksektionen.
 • M-YRAN - Maskinteknologsektionens yrkes- och arbetsmarknadsdag. Mässa med möjligheter att knyta kontakter och förbereda sig för arbetslivet. 
 • Pol.Ar - Föreläsningar och arbetsmarknadsmässa som arrangeras av FLiNS för studenter som läser statsvetenskap och nationalekonomi.
 • Radar - en arbetsmarknadsdag som arrangeras av StuFF för studenter vid Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap vid Campus Norrköping.
 • TEAM - Arrangeras av Sektionen för industriell ekonomi (I-sektionen) och ekonomföreningen vid Linköpings universitet (ELIN).
 • Team Obelix - Anordnar studiebesök på företag för blivande datavetare och civilingenjörer i datateknik, informationsteknologi samt teknisk fysik och elektroteknik.

 

Läs mer om våra arbetsmarknadsdagar