Funktionsnedsättning och samhälle II, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Funktionsnedsättning och samhälle II

Är du intresserad av funktionsnedsättning och samhälle samt hur mötet mellan dem emellan kan leda till funktionshinder? I den här kursen fördjupar du dina kunskaper om uppkomsten av funktionshinder utifrån den biopsykosociala modellen. Vidare studeras mekanismer och begrepp som binder samman funktionshinder på olika förklaringsnivåer. Etiska och metodologiska frågeställningar kopplade till funktionsnedsättning och funktionshinder behandlas också. Förmågan att redogöra för egna kunskaper i tal och skrift samt ta del av och förhålla sig till andras texter utvecklas successivt under kursen. 

Kunskaper från kursen är användbara inom många olika områden, exempelvis olika myndigheter, skola, vård och omsorg.

På LiU finns i dagsläget tre fristående kurser i ämnesområdet Funktionsnedsättning och samhälle på grundnivå:


​Funktionsnedsättning och samhälle I (30 hp)

Studenterna lär sig att identifiera och beskriva funktionshinder baserat på den biopsykosociala modellen. Detta kallar vi för det vertikala perspektivet.


Funktionsnedsättning och samhälle II (30 hp)

Studenterna fördjupar det vertikala perspektivet samtidigt som de lär sig det horisontella perspektivet, d.v.s. att identifiera mekanismer och använda begrepp som binder samman olika diagnoser på olika förklaringsnivåer.


Funktionsnedsättning och samhälle III (30 hp)

Kunskaperna integreras och fördjupas genom att studenterna genomför ett självständigt arbete från idé till färdig rapport (kandidatuppsats/c-uppsats).

Röster om utbildningen

En unik examen