Islam, introduktionskurs, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Syftet med kursen är att ge en fördjupad översikt över islam med fokus på dess moderna historia och teologiska utveckling. Kursen avser att ge en historisk överblick av islams utveckling men fokus kommer att ligga på utvecklingen de senaste hundra åren. Kursen avser även ta upp utvecklingen av islam i Europa i modern tid och de olika sätt som detta påverkat religionen. Här kommer även frågor om kulturmöten med andra religioner att tas upp.

Läs mer om religionsvetenskap

Plugga på distans

En unik examen