Religion, våld och terrorism, grundkurs, 7.5 hp

Religion, våld och terrorism, grundkurs, 7.5 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Denna grundkurs berör våldsbejakande extremism inom etablerade religiösa och politiska traditioner såväl som inom samtida nyandlighet. Här tas en rad konkreta exempel upp. Hur legitimerar olika grupper legitimerar våld som medel för samhällsförändring? Vad finns det för teorier om hur sådana våldsbejakande grupper växer fram? Hur utmanar dessa grupper demokratiska institutioner och hur reser de frågor om religionsfrihet? Den studerande tränar också på att problematisera termer såsom radikalisering, extremism och hur religionsbegreppet används för att skilja ut visst våld som religiöst i kontrast mot sekulärt våld.

Läs mer om kursen

https://liu.se/artikel/examen-i-religionsvetenskap

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

https://liu.se/studieinfo/kurs/790g87/

Läs mer om religionsvetenskap
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll