Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå

VT 2024, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå

VT 2025, Halvfart, Linköping

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i den kraftfulle och betydelsefulle reformatorn Martin Luthers liv och verk. Eftersom Luther framstår en av de mest inflytelserika personerna i västerlandets historia, studeras också receptionshistoriska uttrycksformer. I den avslutande delen av kursen får du genom självständiga studier fördjupa dig inom ett valt specialområde genom att skriva ett individuellt uppsatsarbete.

Läs mer om religionsvetenskap

Plugga på distans

En unik examen