Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå, 15 hp

Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå

VT 2019, Halvfart, Linköping

Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå

VT 2020, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i den kraftfulle och betydelsefulle reformatorn Martin Luthers liv och verk. Eftersom Luther framstår en av de mest inflytelserika personerna i västerlandets historia, studeras också receptionshistoriska uttrycksformer. I den avslutande delen av kursen får du genom självständiga studier fördjupa dig inom ett valt specialområde genom att skriva ett individuellt uppsatsarbete.

 

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/790g91

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

Läs mer om religionsvetenskap och hur du kan designa din egen utbildning i ämnet
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll