Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp), 15 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp), 15 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp), 15 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Ämnesutbildningen i slöjd riktar sig i första hand till dig som vill arbeta som textilslöjdlärare i grundskolan. Kurserna motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen: Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7,5hp, Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7,5hp samt Uppsatsarbete i textilslöjd 15hp.
Utbildningen genomförs med digitala träffar. Varje träff är 1-2 dagar.

När du slutfört 90hp i textilslöjd, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till vår Kompletterande Pedagogiska Utbildning, KPU, vid Linköpings universitet.

Fler fördjupningskurser i textilslöjd

Möt en slöjdlärare

Studera på distans

En unik examen