Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Linköping

Kursen ingår i fördjupningsblocket vilket motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen. Efter 90hp i Textilslöjd, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till Kompletterande Pedagogiska Utbildning, KPU, vid Linköpings universitet.

Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning har en övergripande inriktning mot teorier för lärande och undervisning ur ett slöjddidaktiskt perspektiv. Undervisningen är i övervägande del teoretisk i syfte att analysera och diskutera exempelvis lärprocesser och undervisningsplanering. Utbildningen genomförs med 4 fysiska träffar i Linköping.

Fler fördjupningskurser i textilslöjd

Möt en slöjdlärare

Studera på distans

En unik examen