Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp), 15 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp), 15 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp), 15 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Ämnesutbildningen i slöjd riktar sig i första hand till dig som vill arbeta som trä- och metallslöjdlärare i grundskolan. Kurserna motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen: Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7,5hp, Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7,5hp, Uppsatsarbete i trä och metallslöjd 15hp.
Utbildningen genomförs med tre digitala träffar. Varje träff är 1-2 dagar. 

När du slutfört 90hp i Trä- och metallslöjd, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till vår Kompletterande Pedagogiska Utbildning vid Linköpings universitet.
 

Fler fördjupningskurser i trä- och metallslöjd

Möt en slöjdlärare

Studera på distans

En unik examen