Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp), 15 hp

Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd

HT 2019, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämnesutbildningen i slöjd riktar sig i första hand till dig som vill arbeta som trä- och metallslöjdlärare i grundskolan. Kurserna motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen: Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7,5hp, Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7,5hp, Uppsatsarbete i trä och metallslöjd 15hp.
Utbildningen genomförs med fysiska träffar i Linköping. När du slutfört 90hp i Trä- och metallslöjd, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till vår Kompletterande Pedagogiska Utbildning vid Linköpings universitet.

Läs mer om kursen

http://www.liu.se/ikk/slojd-tra-och-metall?l=sv

En unik examen
Visa/dölj innehåll