Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Linköping

Kurserna ingår i fördjupningsblocket vilket motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen. Efter 90hp i trä- och metallslöjd, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till Kompletterande Pedagogiska Utbildning, KPU, vid Linköpings universitet.

Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning har fokus på idéutveckling och hantverkstekniker. I ett självständigt gestaltningsarbete skall studenten analysera och diskutera fysiska föremål och arbetsprocesser i relation till lärande och undervisning, givna begrepp och aspekter används. Utbildningen genomförs med 4 fysiska träffar i Linköping.

Fler fördjupningskurser i trä- och metallslöjd

Möt en slöjdlärare

Studera på distans

En unik examen