Trä- och metallslöjd (31-37.5hp), 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen är den andra i en serie av tre kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan. Tillsammans motsvarar kurserna de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger i sig ingen lärarexamen. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med studier inom allmänt utbildningsområde. Vi erbjuder upp till 90 hp slöjd för den som vill fördjupa sig eller som vill satsa på en ämneslärarexamen genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

De tre kurser som ingår i serien är:

Trä- och metallslöjd 1-30hp, kurskod 919G61, går på helfart på våren
Trä- och metallslöjd 31-37.5hp, kurskod 919G54, går på kvartsfart på hösten
Trä- och metallslöjd 38.5-60hp, kurskod 919G57, går på trekvartsfart på hösten
De två kurserna på hösten läses samtidigt och blir då heltidsstudier.

Slöjdkurserna finns också som halvfartsstudier på distans. 

Kursen innehåller praktiskt arbete med trä och metall och grundläggande hantverkstekniker för trä- och metallslöjd. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

De tre kurserna tillsammans syftar till att utveckla de egna färdigheterna samt förståelse för slöjdämnets didaktik. Samtliga tre kurser behandlar ämnesdidaktiska frågor i slöjd kopplat till ämnesinnehåll och verksamhetsförlagd utbildning (praktik på skola i kurs Trä- och metallslöjd 31-38.5hp). Delar av utbildningen sker genom informations- och kommunikationsteknik som redskap för dokumentation och kommunikation.

Bli slöjdlärare

Möt en slöjdlärare

En unik examen