Är du intresserad av slöjd, dess material, redskap och tekniker? Vill du inspirera och handleda elever i deras eget slöjdande, från idé till färdig produkt? Då kan en utbildning till slöjdlärare vara något för dig.

Bild på tygVid Linköpings universitet finns olika möjliga vägar för att bli legitimerad lärare i slöjd. Vilket väg som passar dig beror på vad du har studerat tidigare och hur din livssituation ser ut. Här hittar du all information du behöver för att veta vilken väg du ska ta.

För dig utan lärarexamen

Ämneslärarprogrammet för årskurs 7-9

För dig som vill läsa ett helt program från start finns Ämneslärarprogrammet med examen mot årskurs 7-9. Utbildningen omfattar 240 hp på helfart med start på höstterminen. Du väljer två ämnen varav ett inom slöjd. Efter utbildningen är du behörig att undervisa i slöjdämnet i hela grundskolan. 

A student teacher stands in a classroom and speaks in front of students.

Ämneslärare i årskurs 7–9, 240 hp

Att vara ämneslärare i årskurserna 7 till 9 innebär att arbeta med elever som är i en spännande fas i livet. Det ger dig möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper, ditt ledarskap och din sociala förmåga.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

För dig som redan läst in ett slöjdämne, genom exempelvis våra slöjdkurser på distans, finns Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Utbildningen ges på halvfart med start höstterminer och helfart med start vårterminer. För att kunna antas krävs att du läst 90 hp i slöjd, vilket du kan göra här på Linköpings universitet.
Tre studenter sitter och pluggar och diskuterar på biblioteket på Campus Valla.

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, 90 hp

KPU vänder sig till dig som har goda och relevanta ämneskunskaper och vill bli ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

För dig som redan är yrkesverksam lärare men saknar lärarexamen finns en vidareutbildning, VAL. Du studerar samtidigt som du arbetar i skolan i VAL. Utbildningen startar både på höst- och vårterminen och planeras individuellt beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.
En man och en kvinna i slöja sitter och pratar vid ett bord inne på biblioteket. De har böcker och datorer på bordet.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, 120 hp

VAL är en kompletterande utbildning för dig som arbetar som lärare i skolan, men som saknar lärarexamen. För att antas krävs tidigare högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet som lärare.

För dig med lärarexamen

Komplettera med kurser - ansök om utökad behörighet

Har du en tidigare lärarexamen avsedd för undervisning inom grundskola och/eller gymnasium? Eller har du en fritidspedagogexamen eller lärarexamen för fritidshem? Då kan du komplettera din utbildning med studier inom något av slöjdämnena (textilslöjd eller trä- och metallslöjd) och sedan ansöka om utökad behörighet i slöjd hos Skolverket. 

Kravet för utökad behörighet i årskurs 7-9 är för närvarande 45 hp, vilket ger dig utökad behörighet i hela grundskolan. Kurserna ges på distans eller på campus.

Slöjdkurser på distans (1-60 hp)

Vill du själv bestämma var och när du ska studera? Då passar våra slöjdkurser på distans dig. Du väljer antingen textilslöjd eller trä- och metallslöjd och inom varje slöjdämne finns fyra kurser som bygger på varandra och som du söker fristående efterhand. Kurserna ges på halvfart och distans med start både på höst- och vårterminen och läses under sammanlagt två år.

Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15 hp

För dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen

Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp, 15 hp

Kursen är den andra i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne, ...

Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp, 15 hp

Kursen är den tredje i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne,...

Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp, 15 hp

Kursen är den fjärde i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne,...

Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15 hp

För dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne, alternativt planerar att läsa KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp, 15 hp

Kursen är den andra i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne, ...

Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp, 15 hp

Kursen är den tredje i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne,...

Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp, 15 hp

Kursen är den fjärde i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne,...

Slöjdkurser på campus (1-60 hp)

För dig som föredrar campusförlagd utbildning och redan har en lärarexamen finns tre kurser inom respektive slöjdämne (textilslöjd eller trä- och metallslöjd). Kurserna ges på helfart och läses under totalt ett år, 1 - 30 hp på vårterminen och 31 - 60 hp på höstterminen.

Textilslöjd 1-30hp, 30 hp

Kursen är den första i en serie av tre kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan. Tillsammans motsvarar kurserna de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger...

Textilslöjd (31-37.5 hp), 7.5 hp

Kursen är den andra i en serie av tre kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan. Tillsammans motsvarar kurserna de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger ...

Textilslöjd 38.5-60hp, 22.5 hp

Kursen är den tredje i en serie av tre kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan. Tillsammans motsvarar kurserna de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger...

Trä- och metallslöjd 1-30hp, 30 hp

Kursen är den första i en serie av tre kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan. Tillsammans motsvarar kurserna de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger...

Trä- och metallslöjd (31-37.5hp), 7.5 hp

Kursen är den andra i en serie av tre kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan. Tillsammans motsvarar kurserna de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger ...

Trä- och metallslöjd 38.5-60hp, 22.5 hp

Kursen är den tredje i en serie av tre kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan. Tillsammans motsvarar kurserna de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger...

Slöjdkurser på distans - fördjupning

Vill du fortsätta och fördjupa kunskaperna inom ditt slöjdämne? För dig som redan har läst minst 60 hp (varav 45 hp är godkända) inom ett slöjdämne finns fördjupningskurser. Kurserna har olika studietakt och ges på distans med start både på höst- och vårterminen. 

Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp), 15 hp

Ämnesutbildningen i slöjd riktar sig i första hand till dig som vill arbeta som textilslöjdlärare i grundskolan. Kurserna motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen: Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7,5hp, Textilslöjd -...

Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp), 15 hp

Ämnesutbildningen i slöjd riktar sig i första hand till dig som vill arbeta som trä- och metallslöjdlärare i grundskolan. Kurserna motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen: Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7,...

Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning, 7.5 hp

Kursen ingår i fördjupningsblocket vilket motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen. Efter 90hp i Textilslöjd, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till Kompletterande Pedagogis...

Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning, 7.5 hp

Kursen ingår i fördjupningsblocket vilket motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen. Efter 90hp i Textilslöjd, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till Kompletterande Pedagogis...

Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning, 7.5 hp

Kursen ingår i fördjupningsblocket vilket motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen. Efter 90hp i ToM, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till Kompletterande Pedagogiska Utbil...

Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning, 7.5 hp

Kurserna ingår i fördjupningsblocket vilket motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen. Efter 90hp i ToM, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till Kompletterande Pedagogiska Utb...

Lärarlyftet

Lärarlyftet ger dig möjlighet att komplettera din legitimation med fler behörigheter. Linköpings universitet erbjuder både ämneskurser för dig med lärarexamen som vill bli behörig i fler ämnen och en Speciallärarutbildning inom ramen för Lärarlyftet.

Mer om Lärarlyftet

Kontakta studievägledare