Vill du utveckla din kunskap inom logistik och lära dig planera och styra materialflöden på ett effektivt och hållbart sätt? Då är den här kursen perfekt för dig! Oavsett om du har arbetat inom området i några år eller är ny inom området vill vi hjälpa dig att utveckla dina kunskaper och ditt intresse för logistik.

Logistik 1, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Välkommen till en kurs som ger dig viktiga logistikkunskaper, förståelse för flöden, planering och problemlösning – en bra grund för ett spännande arbetsliv.

Kursen handlar om att planera och styra materialflöden på ett effektivt och hållbart sätt. Du lär dig grunderna inom logistik och löser relevanta, verklighetsnära problem. Det kan handla om styrning av hur mycket som ska finnas i lager och hur hanteringen i lager utförs. Eller planering av transporter, flöden och relationer med leverantörer och kunder. Kunskaperna är användbara oavsett om det gäller tillverkning, handel, vård, service, transport- eller logistikföretag.

För att ta sig an utmaningar inom logistik behövs effektiva metoder. Du tränar på kartläggning och visualisering av flöden, utför analyser och sammanställer lösningsförslag. Kostnader, kapital, intäkter och hållbarhet är exempel på vad som utvärderas. Kursen är inte matematiskt svår utan handlar främst om att förstå logiker och samband.

Vi diskuterar också hur logistik kan påverka eller påverkas av andra funktioner som inköp, produktion, marknad och försäljning. Här är digitalisering och informationsflöden viktigt. Kunskap om ny teknik som artificiell intelligens och automatisering är en del av kursen.

Kursen leds av rutinerade, pedagogiska lärare som vill lära dig mer om logistik, på ett sätt som ökar din kunskap och ditt intresse, oavsett om du har arbetat med det några år eller är ny inom området.

Läs mer om kursinnehållet

Lagerstyrning - en grundläggande utmaning i logistik

Lagerstyrning är en grundläggande utmaning i logistik. Hur mycket varor ska finnas i lager? Hur mycket ska beställas från leverantör och när?  Hur stort ska säkerhetslagret vara för att kunna leverera till kunder, trots en oväntad hög efterfrågan eller försening? Lagerstyrning har nära kopplingar till inköpsarbetet och relationer med leverantörer. Det behövs dessutom bra prognoser som stöd för lagerstyrningen och här börjar artificiell intelligens få en allt viktigare roll. Ett företag (eller en organisation) har ofta flera olika lager. Exempelvis kan ett tillverkande företag ha lager för råvaror, komponenter och färdiga varor. Ett handelsföretag kan ha centrala, regionala och lokala lager. Det är en spännande och viktig uppgift att koordinera dessa lager på ett ekonomiskt bra sätt.

Lagerhantering - allt viktigare med mer intensiva flöden

Lagerhantering är ett annat klassiskt logistikområde som blir allt viktigare. En leverans från leverantör innebär godsmottagning och inlagring i lagret. Plockning, sammanställning av order, utleverans och ett andra aktiviteter ska utföras på ett effektivt sätt. Det handlar också om hur lagret ska vara utformat och vilken utrustning som passar bäst. Vi ser en spännande utveckling mot automatisering av lager och utvecklingen av e-handel ställer helt nya krav på plockning av många och små order. En övergripande fråga inom lagerhantering kan också vara om ett företag ska göra det själv eller låta ett logistikföretag sköta det.

Transporter – effektiva, snabba, hållbara 

Transporter har alltid haft en viktig roll inom logistik. Oftast ska dessa köpas in från ett transportföretag för långväga eller lokala transporter. Vilket transportföretag ska vi välja? Kan vi samlasta varor? Hur snabba och frekventa behöver transporterna vara och ska varorna transporteras med lastbil, tåg, båt eller flyg? Det är inte bara ekonomi som är viktigt utan hållbarhetsfrågor kopplat till klimatavtryck får en allt större betydelse. Användning av elektriska och självkörande fordon är spännande framtidsfrågor.

Interna samarbeten och det större logistiksystemet

I kursen kommer vi även att diskutera hur andra funktioner som inköp, produktion, marknad och försäljning påverkar förutsättningarna för logistiken. Men också hur logistiken kan påverkas dessa funktioner genom det viktiga interna samarbetet i ett företag eller organisation. Utöver grundläggande logistikfrågor inom företag och organisationer handlar kursen om att förstå det större logistiksystemet. Vi är ju bara en del flödet i en ”försörjningskedja (supply chain) med materialförsörjning från olika leverantör i inflödet och i utflödet med distributionen till olika sorters kunder med olika krav. I detta större system finns det olika logistiklösningar som bygger på koordinering och samarbete med leverantörer, kunder och andra logistiknära aktörer. Digitalisering, informationsflöden och affärssystem är viktiga delar för att få logistik och samarbeten att fungera störningsfritt och effektivt.

Effektiva metoder för att lösa logistikproblem

Teknik, ekonomi och organisation är några områden som ni tar hänsyn till, på både en operativ och strategisk nivå. För att ta sig an utmaningar inom logistik behövs effektiva metoder. Du tränar på kartläggning och visualisering av flöden, utför analyser och sammanställer lösningsförslag. Kostnader, kapital, intäkter och hållbarhet är exempel på vad som utvärderas. Kursen är inte matematiskt svår utan handlar främst om att förstå logiker och samband. Vi kommer också att diskutera ny teknik och informationsflöden och användningen inom logistiken, exempelvis artificiell intelligens.

Distanskurs med liveföreläsningar

Kursen ges på distans och bygger på liveföreläsningar, lektioner och självstudier. Även videos kommer att finnas som stöd. Undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma. Du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. Kommunikation med lärare sker främst via dator.

Du kommer att träffa några av våra skickliga lärare

Detta säger kursdeltagare om kursen i logistik

Studenter hyllar kursen för dess flexibla struktur och högkvalitativa undervisning. Med en balans mellan teori och praktik samt engagerade föreläsare och interaktion med kursdeltagare från olika yrkesbakgrunder, erbjuder kursen en berikande och lärorik erfarenhet inom logistikområdet.

  • Jag tycker att kursen har varit väldigt lärorik, rolig och intressant. Det som har varit extra bra är hur anpassningsbart allting har varit i kursen. Eftersom jag pluggar heltid på en annan ort kunde jag inte vara lika aktiv under själva lektionstiden. Men jag kände att det inte var något större problem då det var lätt att läsa ikapp när det passade mig bättre!
  • En av de bäst upplagda distanskurser jag deltagit i.
  • Imponerad över den höga kvaliteten på liveföreläsningarna!
  • Jag uppskattade den avslappnade stämningen som genomsyrade kursen, särskilt värdefullt när man har ett heltidsjobb vid sidan om.
  • Examinationsformerna var välkomna; i en kurs som denna känns det som att man lär sig mer genom att utföra praktiska uppgifter snarare än genom tentamen. Det var särskilt intressant att arbeta med Excel-uppgifterna, där man verkligen får tillämpa kunskapen praktiskt. Kontrollskrivningarna utgjorde också ett bra komplement till inlämningsuppgifterna, vilket gav en djupare förståelse inför examinationsmomenten.
  • Kursledaren och föreläsarna var utmärkta, med en pedagogik som verkligen fungerade. Dessutom var det mycket intressant att ta del av olika kursdeltagares erfarenheter från sina arbetsplatser och deras arbetssätt.
  • Det här är en av de bästa kurserna jag någonsin har gått under min tid på universitetet. Att Fredrik tillämpar praktiska inlämningsuppgifter gör att man får sätta sig in i rollen att tänka som en logistiker. Hans engagemang smittar av sig.

4.52 i betyg

Kursen har fått 4.52 i medelvärde i kursutvärdering.

Studenter säger...

Logistik har alltid intresserat mig, men jag har ingen tidigare erfarenhet inom området. Jag hittade den här kursen på antagning.se och valde den eftersom jag trodde att den skulle passa mitt schema och övriga omständigheter. Det har verkligen visat sig vara fallet.
Kursdeltagare från hösten 2023

Varför är det så spännande och viktigt med logistik?

Fick du en snabb hemleverans eller var något slut när du skulle handla? Då var logistiken bra eller dålig. Vi börjar ta hjälp av artificiell intelligens, sensorer och robotar, men behovet är stort av personer som kan lösa problem och samarbeta. Flödena av varor måste koordineras på ett effektivt och hållbart sätt. Vad innebär det rent praktiskt och vilka spännande utmaningar står vi inför?

Fredrik Stahre, universitetsadjunkt föreläste på 2022-års populärvetenskapliga veckan.


En unik examen