Studenter röstar fram årets skickligaste lärare

Det är Mikael Axin, Peter Cronemyr, Mårten Fristedt, Fredrik Stahre och Andrew Ross Winter som får årets I-plom för sitt engagemang och pedagogiska skicklighet.

En grupp människor står med diplom i händer: Mikael Axin, Peter Cronemyr, Mårten Fristedt, Fredrik Stahre  Mårten Fristedt, Fredrik Stahre, Peter Cronemyr och Mikael Axin.

På höstmötet delade Utbildningsutskottet av Sektionen för Industriell Ekonomi ut Iplom till de examinatorer som fått högst betyg i kursutvärderingarna. Det var Utbildningsutskottets ordförande, Wilhelm Grindestam och Utbildningsutskottets vice ordförande, Mathias Fickler som delade ut Iplom till examinatorer.

— Att vara studierektor på en avdelning som kammade hem tre av fem Iplom i år känns naturligtvis oerhört inspirerande, säger Mårten Fristedt, studierektor på avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling.

Iplom 2022 utdelas till:

  • Mikael Axin - Maskinelement,TMKT39
  • Peter Cronemyr - Kvalitetsutveckling – Projektkurs, TMQU27
  • Mårten Fristedt - Grundläggande logistik,TETS37
  • Fredrik Stahre - Supply Chain Logistics, TETS27
  • Andrew Ross  - Beräkningsmatematik, TANA21

Att dela ut I-plom är en tradition. Den delas ut årligen av Sektionen för Industriell Ekonomi och är ett sätt att belöna examinatorerna för de av studenterna mest uppskattade kurserna.

 

Helhetsbetygen på kurser

4,90 helhetsomdöme

Grundläggandelogistik (TETS37): 51 studenter läste kursen, 20 svarade (39%).

4,83 helhetsomdöme

Supply Chain Logistics (TETS27): 57 studenter läste kursen, 29 svarade (51%).

4,83 helhetsomdöme

Kvalitetsutveckling – projektkurs (TMQU27): 43 studenter läste kursen, 14 svarade (34%).

4,90 helhetsomdöme

Grundläggandelogistik (TETS37): 51 studenter läste kursen, 20 svarade (39%).

4,83 helhetsomdöme

Supply Chain Logistics (TETS27): 57 studenter läste kursen, 29 svarade (51%).

4,83 helhetsomdöme

Kvalitetsutveckling – projektkurs (TMQU27): 43 studenter läste kursen, 14 svarade (34%).

4,77 helhetsomdöme

Maskinelement (TMKT39): 175 studenter läste kursen, 57 svarade (33%). 

4,75 helhetsomdöme

Beräkningsmatematik (TANA21): 192 studenter läste kursen, 64 svarade (33%).

Evaliuate

Kurser vid LiU kursvärderas automatiskt i Evaliuate. Vid en kurs slut skickas en enkät till alla registrerade studenter på kursen.

4,77 helhetsomdöme

Maskinelement (TMKT39): 175 studenter läste kursen, 57 svarade (33%). 

4,75 helhetsomdöme

Beräkningsmatematik (TANA21): 192 studenter läste kursen, 64 svarade (33%).

Evaliuate

Kurser vid LiU kursvärderas automatiskt i Evaliuate. Vid en kurs slut skickas en enkät till alla registrerade studenter på kursen.

Så säger lärarna

Mårten Fristedt.
Mårten Fristedt vägleder studenter i datasal. Han vet  att studenterna uppskattar tydlig röd tråd i kursens delar. Föreläsningar, litteratur och lärmoment måstevara tydligt kopplade till examinerade delar. Teiksma Buseva

Mårten Fristedt

Vi har förmånen att jobba med några av de bästa och mest drivna studenterna i Sverige, det i kombination med ett engagerat lärarlag och stort förtroende ifrån ledningen gör att det är riktigt roligt att utforma och driva relevanta kurser med såväl relevant innehåll som givande lärmoment.

Mikael Axin.
Mikael Axin tycker att tydligt kursupplägg, genomtänkt progression under kursens gång, utmanande men rimligt svåra uppgifter och laborationer som kopplar ihop teori och praktik är recept på framgång.  Teiksma Buseva

Mikael Axin

Det är alltid givande att stötta studenterna i deras lärandeprocess och vara med när ”polletten trillar ner”. Det är en förmån att jobba tillsammans med drivna och engagerade studenter.
Fredrik Stahre tycker att det är viktigt att  studenterna blir både sedda och hörda.  Detta verkar leda till högre engagement och  få våra ambitiösa studenter att höja sin nivå ytterligare.  Teiksma Buseva

Fredrik Stahre

Kursen jag ansvarar för innehåller verklighetsnära, omfattande, komplexa case med uppgifter som speglar teori och som innehåller större mängder av både kvantitativa och kvalitativa data. Inom ramen för detta är det extremt motiverande för oss som lärare att interagera med studenterna och se dem klara uppgifterna på relativt kort tid. 
Det ger också ett driv att utveckla kursen för att få ett så inlärningseffektivt upplägg som möjligt och kontinuerligt höja kursinnehållets relevansnivå.

 

Peter Cronemyr.
Peter Cronemyr har belönats med sju Iplom genom åren. Han vet att mycket feedback – både positiv och konstruktiv – är det de får och det de uppskattar mest enligt utvärderingarna.   Teiksma Buseva

Peter Cronemyr

Studenterna jobbar med riktiga projekt som oftast är väldigt komplexa, samtidigt som det är en universitetskurs och måste genomföras på en relativt kort tid och med de verktyg som lärts ut i tidigare kurser. Det är vår uppgift att stötta studenterna i detta arbete samtidigt som studenterna får ta allt ansvar gentemot företaget/organisationen där projektet genomföras. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU