16 november 2022

Det är Mikael Axin, Peter Cronemyr, Mårten Fristedt, Fredrik Stahre och Andrew Ross Winter som får årets I-plom för sitt engagemang och pedagogiska skicklighet.

En grupp människor står med diplom i händer: Mikael Axin, Peter Cronemyr, Mårten Fristedt, Fredrik Stahre
 Mårten Fristedt, Fredrik Stahre, Peter Cronemyr och Mikael Axin.

På höstmötet delade Utbildningsutskottet av Sektionen för Industriell Ekonomi ut Iplom till de examinatorer som fått högst betyg i kursutvärderingarna. Det var Utbildningsutskottets ordförande, Wilhelm Grindestam och Utbildningsutskottets vice ordförande, Mathias Fickler som delade ut Iplom till examinatorer.

— Att vara studierektor på en avdelning som kammade hem tre av fem Iplom i år känns naturligtvis oerhört inspirerande, säger Mårten Fristedt, studierektor på avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling.

Iplom 2022 utdelas till:

  • Mikael Axin - Maskinelement,TMKT39
  • Peter Cronemyr - Kvalitetsutveckling – Projektkurs, TMQU27
  • Mårten Fristedt - Grundläggande logistik,TETS37
  • Fredrik Stahre - Supply Chain Logistics, TETS27
  • Andrew Ross  - Beräkningsmatematik, TANA21

Att dela ut I-plom är en tradition. Den delas ut årligen av Sektionen för Industriell Ekonomi och är ett sätt att belöna examinatorerna för de av studenterna mest uppskattade kurserna.

 

Helhetsbetygen på kurser

4,90 helhetsomdöme

Grundläggandelogistik (TETS37): 51 studenter läste kursen, 20 svarade (39%).

4,83 helhetsomdöme

Supply Chain Logistics (TETS27): 57 studenter läste kursen, 29 svarade (51%).

4,83 helhetsomdöme

Kvalitetsutveckling – projektkurs (TMQU27): 43 studenter läste kursen, 14 svarade (34%).

4,77 helhetsomdöme

Maskinelement (TMKT39): 175 studenter läste kursen, 57 svarade (33%). 

4,75 helhetsomdöme

Beräkningsmatematik (TANA21): 192 studenter läste kursen, 64 svarade (33%).

Evaliuate

Kurser vid LiU kursvärderas automatiskt i Evaliuate. Vid en kurs slut skickas en enkät till alla registrerade studenter på kursen.

Så säger lärarna

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.