16 november 2022

Det är Mikael Axin, Peter Cronemyr, Mårten Fristedt, Fredrik Stahre och Andrew Ross Winter som får årets I-plom för sitt engagemang och pedagogiska skicklighet.

En grupp människor står med diplom i händer: Mikael Axin, Peter Cronemyr, Mårten Fristedt, Fredrik Stahre
 Mårten Fristedt, Fredrik Stahre, Peter Cronemyr och Mikael Axin.

På höstmötet delade Utbildningsutskottet av Sektionen för Industriell Ekonomi ut Iplom till de examinatorer som fått högst betyg i kursutvärderingarna. Det var Utbildningsutskottets ordförande, Wilhelm Grindestam och Utbildningsutskottets vice ordförande, Mathias Fickler som delade ut Iplom till examinatorer.

— Att vara studierektor på en avdelning som kammade hem tre av fem Iplom i år känns naturligtvis oerhört inspirerande, säger Mårten Fristedt, studierektor på avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling.

Iplom 2022 utdelas till:

  • Mikael Axin - Maskinelement,TMKT39
  • Peter Cronemyr - Kvalitetsutveckling – Projektkurs, TMQU27
  • Mårten Fristedt - Grundläggande logistik,TETS37
  • Fredrik Stahre - Supply Chain Logistics, TETS27
  • Andrew Ross  - Beräkningsmatematik, TANA21

Att dela ut I-plom är en tradition. Den delas ut årligen av Sektionen för Industriell Ekonomi och är ett sätt att belöna examinatorerna för de av studenterna mest uppskattade kurserna.

 

Helhetsbetygen på kurser

4,90 helhetsomdöme

Grundläggandelogistik (TETS37): 51 studenter läste kursen, 20 svarade (39%).

4,83 helhetsomdöme

Supply Chain Logistics (TETS27): 57 studenter läste kursen, 29 svarade (51%).

4,83 helhetsomdöme

Kvalitetsutveckling – projektkurs (TMQU27): 43 studenter läste kursen, 14 svarade (34%).

4,77 helhetsomdöme

Maskinelement (TMKT39): 175 studenter läste kursen, 57 svarade (33%). 

4,75 helhetsomdöme

Beräkningsmatematik (TANA21): 192 studenter läste kursen, 64 svarade (33%).

Evaliuate

Kurser vid LiU kursvärderas automatiskt i Evaliuate. Vid en kurs slut skickas en enkät till alla registrerade studenter på kursen.

Så säger lärarna

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.