16 november 2022

Det är Mikael Axin, Peter Cronemyr, Mårten Fristedt, Fredrik Stahre och Andrew Ross Winter som får årets I-plom för sitt engagemang och pedagogiska skicklighet.

En grupp människor står med diplom i händer: Mikael Axin, Peter Cronemyr, Mårten Fristedt, Fredrik Stahre  Mårten Fristedt, Fredrik Stahre, Peter Cronemyr och Mikael Axin.

På höstmötet delade Utbildningsutskottet av Sektionen för Industriell Ekonomi ut Iplom till de examinatorer som fått högst betyg i kursutvärderingarna. Det var Utbildningsutskottets ordförande, Wilhelm Grindestam och Utbildningsutskottets vice ordförande, Mathias Fickler som delade ut Iplom till examinatorer.

— Att vara studierektor på en avdelning som kammade hem tre av fem Iplom i år känns naturligtvis oerhört inspirerande, säger Mårten Fristedt, studierektor på avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling.

Iplom 2022 utdelas till:

  • Mikael Axin - Maskinelement,TMKT39
  • Peter Cronemyr - Kvalitetsutveckling – Projektkurs, TMQU27
  • Mårten Fristedt - Grundläggande logistik,TETS37
  • Fredrik Stahre - Supply Chain Logistics, TETS27
  • Andrew Ross  - Beräkningsmatematik, TANA21

Att dela ut I-plom är en tradition. Den delas ut årligen av Sektionen för Industriell Ekonomi och är ett sätt att belöna examinatorerna för de av studenterna mest uppskattade kurserna.

 

Helhetsbetygen på kurser

4,90 helhetsomdöme

Grundläggandelogistik (TETS37): 51 studenter läste kursen, 20 svarade (39%).

4,83 helhetsomdöme

Supply Chain Logistics (TETS27): 57 studenter läste kursen, 29 svarade (51%).

4,83 helhetsomdöme

Kvalitetsutveckling – projektkurs (TMQU27): 43 studenter läste kursen, 14 svarade (34%).

4,77 helhetsomdöme

Maskinelement (TMKT39): 175 studenter läste kursen, 57 svarade (33%). 

4,75 helhetsomdöme

Beräkningsmatematik (TANA21): 192 studenter läste kursen, 64 svarade (33%).

Evaliuate

Kurser vid LiU kursvärderas automatiskt i Evaliuate. Vid en kurs slut skickas en enkät till alla registrerade studenter på kursen.

Så säger lärarna

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.