Diplom för bästa kurserna inom I-programmet

Peter Cronemyr, Fredrik Stahre och Mårten Fristedt får ”I-plom” för kurserna Kvalitetsutveckling – projektkurs (TMQU27), Supply Chain Logistics (TETS27) och Grundläggande logistik (TETS37). Kurserna är uppskattade och har fått högst helhetsbetyg av studenterna.

Bild på tre glada män, som håller diplom i händerna Mårten Fristedt, Peter Cronemyr och Fredrik Stahre håller i sina I-plom.

– Att som examinator få ta emot detta diplom är mycket ärofyllt, även om det naturligtvis är många fler än vi examinatorer involverade i kurserna. Det är verkligen ett lagarbete. Vi examinatorer arbetar på Avdelningen för logistik- och kvalitetsutveckling, som har mycket undervisning. Vi vill erbjuda kurser där studenterna får ut så mycket som möjligt både rent innehållsmässigt och pedagogiskt. Det är många lärare som är engagerade i kurserna. Att studenterna på I-programmet, det vill säga Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi – internationell, ger oss dessa utmärkelser är mycket hedrande, säger Mårten Fristedt.

Det är en tradition att studenterna på I-programmet och Sektionen för Industriell Ekonomi årligen delar ut så kallade I-plom för att belöna examinatorer i de mest uppskattade kurserna.I-plom ges till examinatorer i de kurser som fått högst betyg i kursutvärderingssystemet EVALIUATE. Dock krävs minst helhetsbetyget 4.0, att 10 studenter eller fler (minst 25 procent av kursens studenter) har fyllt i kursutvärderingen. Dessutom ska kursen vara obligatorisk för studenterna på Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, på Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi - internationell eller så ska kursen ingå i en teknisk inriktning eller masterprofil.

Vi hänger stolt upp I-plomen på våra kontor och funderar redan på hur vi kan förbättra kurserna nästa år,
Mårten Fristedt, studierektor vid avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling.

Helhetsbetyget på kurserna som gavs hösten 2020

4,83 helhetsomdöme

Kvalitetsutveckling– projektkurs (TMQU27): 17 studenter läser kursen, 12 svarade (70%).

4,62 helhetsomdöme

Supply Chain Logistics (TETS27): 95 studenter läser kursen, 42 svarade (44%). 

4,61 helhetsomdöme

Grundläggandelogistik (TETS37): 96 studenter läser kursen, 31 svarade (32%). 

4,83 helhetsomdöme

Kvalitetsutveckling– projektkurs (TMQU27): 17 studenter läser kursen, 12 svarade (70%).

4,62 helhetsomdöme

Supply Chain Logistics (TETS27): 95 studenter läser kursen, 42 svarade (44%). 

4,61 helhetsomdöme

Grundläggandelogistik (TETS37): 96 studenter läser kursen, 31 svarade (32%). 

Kontakt

Utbildningsprogrammen

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU