Utmärkelse till engagerade pedagoger

Björn Oskarsson och Mårten Fristedt får årets I-plom för sin engagemang
och pedagogisk skicklighet i kurserna Inköp (TETS23) respektive Logistikanalys (TETS57).

Björn Oskarsson och Mårten Fristedt prisas för utmärkt arbete foto: Maryam Kamil

Att dela ut I-plom är en tradition. Den delas ut årligen av Sektionen för Industriell Ekonomi och är ett sätt att belöna examinatorerna för de av studenterna mest uppskattade kurserna.

I-plom delas ut för de fem (i år sex) kurser som fått högst betyg i EVALIUATE, dock minst 4.0, där minst 10 studenter och minst 25 % av kursens studenter besvarat kursvärderingen. Kursen ska vara obligatorisk för studenterna i civilingenjörsprogram i industriell ekonomi  eller civilingenjörsprogram i industriell ekonomi- internationell eller ingå i en teknisk inriktning eller masterprofil.

Resultatet om helhetsbetyget på kursen

4,70 helhetsomdöme

Inköp (TETS23): 60 studenter läser kursen, 27 svarade (45,00%)   

4,69 helhetsomdöme

Logistikanalys (TETS57): 79 studenter läser kursen, 36 svarande (45,57%).

3,75  medelvärdet

Medelvärdet för hela LiU generellt i kategori ”helhetsbetyget på kursen”  1 är lägst betyg och 5 är högst betyg.

4,70 helhetsomdöme

Inköp (TETS23): 60 studenter läser kursen, 27 svarade (45,00%)   

4,69 helhetsomdöme

Logistikanalys (TETS57): 79 studenter läser kursen, 36 svarande (45,57%).

3,75  medelvärdet

Medelvärdet för hela LiU generellt i kategori ”helhetsbetyget på kursen”  1 är lägst betyg och 5 är högst betyg.

Vill du få högre delaktighet?

Fem tips för högre svarsfrekvens

Studentkårerna har samlat in åsikter om vad som kan motivera studenterna att svara på kursvärderingar. Här finns deras bästa tips samlade.

Kontakt

Utbildningsprogrammen

Organisation

Senaste nytt från LiU