Kvinna använder mobiltelefon och dator.
Geber86

Har du något att berätta? Här är en kurs som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom media och kommunikation. Den riktar sig till som vill lära dig mer om hur du hittar ett kritiskt förhållningssätt till de nya och förändrade förutsättningarna och villkoren inom de olika nätkulturerna.

Om den här kursen

Medie- och kommunikationslandskapet är under ständig utveckling. Långt fler yrkesgrupper och aktörer än tidigare är nu delaktiga i kommunikation som framförallt sker via webben. Både de nya yrkesgrupperna och de befintliga behöver nya kunskaper för att kritiskt kunna förhålla sig till nya och förändrade förutsättningar och villkor i de olika nätkulturerna.

Den här kursen är både teoretiskt inriktad och praktiskt orienterad och riktar sig till dig som har något att kommunicera/berätta/undervisa om och som vill få nya perspektiv och nya förhållningssätt att orientera efter i de olika nätkulturerna.

 

Jag ser en utmaning i att väcka kursdeltagarnas intresse att på egen hand, efter kursen, fortsätta att utveckla sina förmågor och inspirera dem till att vilja söka mer kunskap inom kursens ämnen.
Lars Bergwall, kuransvarig

Det här får du lära dig

När du har gått kursen kommer du att kunna mer om:

  • hur det nya medielandskapet fungerar – plattformar, format, genrer
  • hur kommunikation mellan människor fungerar
  • individanpassade rekommendationssystem och manipulativa sociala algoritmer
  • ljudmediets förutsättningar för form och innehåll i den nätbaserade digitala världen
  • utställningsmediets innehållsmässiga och formmässiga förutsättningar och villkor.

Vem kan gå kursen

Vi tänker oss att du arbetar med eller är intresserad av kommunikation och medieproduktion i olika former - film, audio och utställningar, men kursen är öppen för alla och är gratis. Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta.

Upplägg

Kursen är nätbaserad och genomförs helt på distans via en webbaserad kursplattform. Den är indelad i fyra moduler:

  1. En översiktlig förståelse av kommunikation och det samtida medielandskapet, med dess nya digitala plattformar, genrer, format, och dess särskilda utmaningar.
  2. Individanpassade rekommendationssystem och manipulativa sociala algoritmer.
  3. Ljudmediet och ger en grundläggande förståelse för vad ljud är och exempel på hur ljudmediet kan användas i den digitala världens berättande och förmedling av information.
  4. Om utställningsmediet, du får en grundläggande förståelse för mediets rumsliga möjligheter och utmaningar i den fysiska såväl som i den digitala världen.

Anmäl dig och kom igång

1. Skapa ett konto

Du måste ha ett konto på LiU för att kunna anmäla dig och delta i kursen. Om du inte redan har ett konto - skapa ett här innan du anmäler dig!

2. Anmäl dig

Här anmäler du dig till kursen. Använd ditt konto på LiU. När du har anmält dig får du tillgång till kursrummet och kan komma igång med studierna.

Kontakt

Kursansvarig

Lars Bergwall

Universitetsadjunkt

  • Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Vad är en MOOC?

Relaterade utbildningar

Taggar