En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Nationalekonomi är mycket mer än BNP, räntor, inflation och skatt. Det handlar om vilken teknik enskilda individer, familjer, organisationer och nationer väljer för att med hjälp av sina resurser uppnå olika syften, och sedan vilka konsekvenser detta får. Nationalekonomi 2 är ett kurspaket som ger dig djupare förståelse om samhällsekonomiska processer, och för olika matematiska modeller och metoder.

Hur fungerar aktiemarknaden och derivatmarknaden? Hur bör företag sköta sin riskhantering? Vad säger avkastningskurvor om förväntade räntor? Det här och mycket mer får du svar på i det här kurspaketet. Du läser en fördjupningskurs inom makroekonomi och lär dig mer om finansiella kriser och olika finansiella institutioner. Du får även fördjupa dina tidigare kunskaper, men med matematiken som verktyg. Bland annat ges du möjlighet att lära dig mer om hur till exempel Trafikverket jobbar eller öka din förståelse för arbetsmarknaden i stort. Ett kurspaket som riktar sig till dig som vill lära dig mer om finans!

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på höstterminen:

  • 770G18 Corporate Finance, 7,5 hp
  • 770G19 International Finance and Fixed Income Management, 7,5 hp
  • 770G20 Makroekonomisk teori och politik 7,5 hp
  • 730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions, 7,5 hp

 

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på vårterminen:

  • 770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7,5 hp
  • 770G23 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7,5 hp
  • 770G29 Finansiell ekonomi 7,5 hp
  • 770G30 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7,5 hp

Valbar kurs

  • 770G27 Arbetsmarknadsekonomi 7,5 hp

Kurserna vänder sig i första hand till dig som vill designa din egen utbildning och ta ut en unik examen, men även till dig som vill bredda dina kunskaper inom ämnet.

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar, lektioner och seminarier där litteratur samt olika teorier introduceras, diskuteras och tillämpas. Utbildningen bygger på arbete både i grupp och individuellt, vilket kräver förberedelse och aktivt arbete. Studier på LiU kräver mycket eget ansvar – men det finns hjälp och stöd att få.

Vad kan man läsa efter Nationalekonomi 2?

Nationalekonomi 2 ger behörighet att söka till fortsättningskurser i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Genom att läsa nationalekonomi kan du designa din egen utbildning.

Bygg din egen examen

Läs vidare

En unik examen