Det här programmet passar både dig som har programmerat tidigare och dig som är helt ny på området. Tillsammans bygger vi en bred kunskap i datateknik som gör att du efter examen kan arbeta med allt från drift till design av avancerad mjukvara.

Högskoleingenjör i datateknik

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Maskinvara och programvara – här är utbildningen för dig som gillar att arbeta med datorstyrda prylar i praktiken. Du lär dig hur du bygger in datorer i allt från bilar till robotar och hur du programmerar dem för olika funktioner. Utbildningen spänner över många områden. Allt det du lär dig i teorin får du också omvandla till praktiska lösningar, vilket ger dig viktiga erfarenheter inför ditt kommande yrkesliv.

Datortekniska kurser, projektkurser och matematik

I programmeringskurserna i C++ lär du dig metodik, om datastruk­turer, algoritmer och standardbibliotek för att skapa mjukvara. Kurser som digitalteknik, datorarkitektur och mikrodatorprojekt ökar din förståelse för datorn och hur den fungerar. Du studerar datanät, parallella och distribuerade system, operativsystem, realtidssystem och inbyggda system. Parallellt med de datortekniska kurserna läser du också matematik. I projektkurserna är målet att skapa en färdig produkt, från planering till genomförande och redovisning. I mikrodatorprojektet bygger och programmerar du en dator från grunden, och i programmerings­projekten skapar du mjukvara.

Två valbara inriktningar

Vid Linköpings universitet finns en av norra Europas mest ansedda datavetenskapliga institu­tioner. Vi var först i Sverige med dataveten­skapliga och datatekniska utbildningar. Flera av lärarna är forskare i den datatekniska utveck­lingens framkant. Här får du också tillgång till modern utrustning och specialiserade laboratorier.

Mot slutet av utbildningen väljer du mellan två inriktningar:

 • Programvara
 • Inbyggda system

Du kan även läsa kurser i ledarskap, ekonomi och organisation.

Jobba med drift, installation och utveckling

Som färdig dataingenjör har du en solid bas inom datateknik. Du kan arbeta med drift av datorer och nätverk, att bygga, installera och sköta komplexa datasystem eller jobba med utveckling – till exempel som mjukvarudesigner, programmerare eller projektledare. Du är också förberedd för att läsa vidare på något av våra masterprogram inom exempelvis trådlösa nätverk, datorgrafik eller inbyggda system.

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Datateknik är ett brett ämne som innefattar både hårdvara och mjukvara. Som ingenjör i datateknik kommer du därför att specialisera dig, till exempel mot:

 • Hårdvarunära programmering, där du skriver lågnivåkod för att styra enskilda kretsar och komponenter.
 • Nätverksteknik, där du förbättrar och utvecklar nya applikationer för datornätverk eller nätverkskomponenter.
 • Trådlös kommunikation, där du utvecklar metoder och förbättrar kretsar för radiokommunikation.
 • Högnivåspråk, där du programmerar och gör applikationer.

Arbetsområden

Som datatekniker kan du välja mellan många olika arbetsuppgifter beroende på hur du valt att specialisera dig. Du kan till exempel jobba som:

 • Systemutvecklare, där du är en del av ett team och programmerar delar av större system.
 • Webbutvecklare, där du programmerar applikationer för webben.
 • Nätverkstekniker, där du sköter drift och underhåll av datornätverk.
 • Teknisk systemadministratör, där du underhåller komplexa system och ger stöd åt ledning i frågor som rör inköp eller utveckling av systemen.
 • Testare, där du utför tester på system eller komponenter.
 • Teknisk support, där du hjälper kunder och anställda med installation och drift av företagets system.

Efter examen

Efter examen är du behörig att läsa vidare på något av våra masterprogram, exempelvis Computer Science eller Industrial Engineering and Management.

Väljer du att söka jobb direkt efter examen kommer du att ha en mycket god arbetsmarknad. Det råder stor brist på ingenjörer inom data/IT, och Arbetsförmedlingens prognoser visar att den bristen kommer att bestå på fem och tio års sikt.

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier

Relaterade masterprogram