08 april 2020

En ny undersökning visar att fyra av tio unga kvinnor är lockade att arbeta med IT, men fortfarande finns negativa föreställningar om vad IT-yrken innebär.

peakSTOCK

Många unga kvinnor vill jobba med IT. Det visar en ny undersökning gjord av Linköpings universitet, Insight Intelligence, Microsoft, CGI, och Bredband2. Av de 1 000 kvinnor mellan 16-30 år i Sverige som tillfrågats svarade 38 procent att de är lockade att arbeta inom IT.

De positiva anser att IT-jobb är utmanande, intressanta, ger goda karriärmöjligheter och hög lön.

Mikael Asplund är universitetslektor på institutionen för datavetenskap. Han leder ett projekt på tekniska fakulteten vars mål är att öka andelen kvinnor på Linköpings universitets datautbildningar.

– Den här undersökningen visar att en ganska stor andel kvinnor vill jobba med IT, samtidigt är andelen kvinnor som söker våra datautbildningar för låg, bara omkring 10-15 procent, berättar Mikael Asplund.

 

Cybersäkerhet och e-handel

Ett av skälen till att undersökningen gjordes är att man vill bättre förstå unga kvinnors föreställningar om och attityder till data och IT. Undersökningen visar bland annat att många unga kvinnor tycker ämnen som cybersäkerhet och e-handel är intressanta.

– Vi har länge jobbat med att få fler kvinnor att söka sig till våra datautbildningar. När vi marknadsför våra program är det bra att veta vad vi ska betona. Just nu pratar vi ganska mycket om självkörande bilar och robotar. Det är intressanta saker, men kanske bör vi lyfta fram även annat?

Mikael Asplund berättar att Linköpings universitet arbetar mycket med att alla ska känna sig välkomna på datautbildningarna.

– Det ska inte finnas några förutfattade meningar om vad män och kvinnor kan.

Han berättar att på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi ingår numera en kurs i mångfald och genus.

– Den är mycket uppskattad, våra studenter gav den 4,7 av 5 i den senaste kursutvärderingen.

De som i undersökningen säger att de inte är intresserade av att arbeta med IT anger som främsta skäl att sådana jobb inte passar deras personlighet.

– Att välja utbildning och jobb är identitetsskapande. Man skapar en bild av vem man är utåt. Vi ser att det finns något av en nidbild av data- och IT-branschen. De ser en nörd som sitter framför en dator och programmerar hela dagarna, någon som inte har kontakt med andra. Den här bilden finns och vi jobbar ju hela tiden mot den.

Vilken skulle du säga är den största missuppfattningen om IT- och datayrken?

– Att det inte är ett socialt yrke. Att IT-jobb innebär att man bara sitter framför sin dator hela dagen. Det stämmer inte. Idag jobbar alla i team. Det är ett socialt och utåtriktat yrke. Man jobbar tillsammans för att lösa problem.

 

Varför ska man söka era datautbildningar?

– För att data- och IT-yrken ger en enorm möjlighet att påverka inom så många branscher. Med digitaliseringen finns IT i precis alla områden i samhället. Att arbeta med IT- och data är ett sätt att vara med och påverka vårt samhälle.

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.