Varför beter sig djur som de gör? Och hur samspelar de med människor? På senare år har intresset för att förstå husdjurs kognition, mentala välbefinnande och beteende ökat och i allt fler sammanhang efterfrågas kompetens inom området.

Djurpsykologi, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Är du intresserad av att förstå hur djur tänker, känner och beter sig? Kanske vill du veta mer om hur hästar kommunicerar eller hur kors psykiska hälsa påverkas av ladugårdsmiljön? Eller kanske älskar du helt enkelt djur och vill arbeta med ditt största intresse.

Unik utbildning i Norden

Programmet i djurpsykologi är för dig som har ett stort djurintresse och vill arbeta professionellt med djurens psykiska välbefinnande. Utbildningen erbjuder biologi och etologi kopplat till humanpsykologi, vilket ger en unik kompetens som inte erbjuds någon annanstans i Norden. Begreppet djurpsykologi, Animal Psychology, är väletablerat i stora delar av världen, med utbildningar vid många universitet i till exempel Storbritannien och USA.

Djur och människa

En anledning till det ökade intresset för djurens psykologi är att husdjurens betydelse i våra liv har förändrats. Vi håller idag stora mängder djur inom lantbruk och forskning där möjligheterna att tillgodose djurens behov är begränsade. Samtidigt blir sport- och sällskapsdjuren allt viktigare för rekreation och livskvalitet. I alla sådana sammanhang är djurens välfärd och hälsa direkt beroende av människors kunskap om och hantering av djuren.

Etologi och psykologi varvas med zoologi och genetik

Programmet har sin bas inom området biologi men en stor bredd av ämnen och valbart utbud gör utbildningen unikt tvärvetenskaplig. För att förstå beteenden och hur de kan förändras är det viktigt att ha kunskap om grundläggande beteendebehov och olika psykologiska förmågor hos djuret. Dessutom spelar genetiska förutsättningar och fysiologiska processer på cellnivå en central roll. Kurser i etologi och psykologi vävs därför samman med kurser inom zoologi, antrozoologi, evolution, genetik, cellbiologi och fysiologi.

Generella och praktiska färdigheter

Det ingår också undervisning i vetenskaplig metodik, entreprenörskap, kommunikation och hållbarhet för att du ska få breddande kunskaper som ytterligare stärker dina förutsättningar att arbeta eller studera vidare inom området. På ett naturvetenskapligt program är praktiska moment viktiga för ökad förståelse och färdighet. I några obligatoriska kurser ingår därför hantering av djur, exempelvis vid djurträning, men också vid dissektioner.

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Efter utbildningen öppnas många vägar för vidare studier på masternivå. På arbetsmarknaden finns också ett allt större behov av akademiskt utbildade personer inom djurområdet, till exempel på myndigheter som hanterar djurärenden, tull- och polisväsendet, veterinärkliniker, djurparker och inom lantbruks- och forskningsverksamhet. En annan växande arbetsmarknad är som egenföretagare inom sport- eller sällskapsdjursnäringen.

Röster om utbildningen

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program