Psykiatrisjuksköterskan arbetar med omvårdnad i alla vårdsituationer där människor lider av psykisk ohälsa.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2024 / Halvfart / Jönköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2024 / Halvfart / Karlstad

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2024 / Halvfart / Örebro

Vården blir allt mer specialiserad och specialistsjuksköterskan har en bred kunskap som möter detta behov. Psykiatrisjuksköterskan kan arbeta såväl i sluten som i öppen psykiatrisk vård men efterfrågas allt mer även i somatisk vård, äldrevård, skolhälsovård, kommunal omsorg och av privata vårdgivare. Arbetet innebär att initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. Utbildningen genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt och beredskap för ett livslångt lärande.

Programmet drivs av Linköpings universitet i samarbete med Karlstads universitet, Hälsohögskolan i Jönköping samt Region Örebro län. Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Stor vikt läggs vid verksamhetsförlagda studier och självstyrt lärande. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i vissa kurser och sker i första hand i Östergötlands, Värmlands, Jönköpings och Örebro län. VFU kan även genomföras i hemregion om en lämplig plats kan beredas där. Sammanlagt ingår cirka 48 dagars VFU i utbildningen.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård är utbildningens huvudsakliga ämnesområde. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap.

Utbildningsplan

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Ansökan - vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY)

Ansökningsperioden för programmen till barnmorska och specialistsjuksköterska är tidigare än för övriga program som startar på hösten. Det är för att underlätta för de kliniska verksamheterna och för att du som student ska få ditt antagningsbesked så tidigt som möjligt.

Programmen går under ordinarie terminstider, men du måste ansöka mellan 15 februari–15 mars via antagning.se.

Viktiga datum (antagning.se)

Terminstider vid Medicinska fakulteten

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att du får tjänstledigt om du blir antagen till programmet.

Blankett för att ansöka om tjänstledighet för studier (pdf)

Relaterat