Psykiatrisjuksköterskan arbetar med omvårdnad i alla vårdsituationer där människor lider av psykisk ohälsa.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2023 / Halvfart / Jönköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2023 / Halvfart / Karlstad

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2023 / Halvfart / Ortsoberoende

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2023 / Halvfart / Örebro

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2024 / Halvfart / Jönköping

Inte öppen för anmälan

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2024 / Halvfart / Örebro

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2024 / Halvfart / Karlstad

Vården blir allt mer specialiserad och specialistsjuksköterskan har en bred kunskap som möter detta behov. Psykiatrisjuksköterskan kan arbeta såväl i sluten som i öppen psykiatrisk vård men efterfrågas allt mer även i somatisk vård, äldrevård, skolhälsovård, kommunal omsorg och av privata vårdgivare. Arbetet innebär att initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. Utbildningen genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt och beredskap för ett livslångt lärande.

Programmet drivs av Linköpings universitet i samarbete med Karlstads universitet, Hälsohögskolan i Jönköping samt Örebro läns landsting. Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Stor vikt läggs vid verksamhetsförlagda studier och självstyrt lärande. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i vissa kurser och sker i första hand i Östergötlands, Värmlands, Jönköpings och Örebro län. VFU kan även genomföras i hemregion om en lämplig plats kan beredas där. Sammanlagt ingår cirka 48 dagars VFU i utbildningen.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård är utbildningens huvudsakliga ämnesområde. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap.