Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Psykiatrisjuksköterskan arbetar med omvårdnad i alla vårdsituationer där människor lider av psykisk ohälsa.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2021, Halvfart, Ortsoberoende

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2021, Halvfart, Örebro

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2021, Halvfart, Karlstad

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2021, Halvfart, Jönköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2022, Halvfart, Jönköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2022, Halvfart, Karlstad

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

HT 2022, Halvfart, Örebro

Vården blir allt mer specialiserad och specialistsjuksköterskan har en bred kunskap som möter detta behov. Psykiatrisjuksköterskan kan arbeta såväl i sluten som i öppen psykiatrisk vård men efterfrågas allt mer även i somatisk vård, äldrevård, skolhälsovård, kommunal omsorg och av privata vårdgivare. Arbetet innebär att initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. Utbildningen genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt och beredskap för ett livslångt lärande.

Programmet drivs av Linköpings universitet i samarbete med Karlstads universitet, Hälsohögskolan i Jönköping samt Örebro läns landsting. Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Stor vikt läggs vid verksamhetsförlagda studier och självstyrt lärande. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i vissa kurser och sker i första hand i Östergötlands, Värmlands, Jönköpings och Örebro län. VFU kan även genomföras i hemregion om en lämplig plats kan beredas där. Sammanlagt ingår cirka 48 dagars VFU i utbildningen.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård är utbildningens huvudsakliga ämnesområde. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap.

Tidigarelagd ansökningsomgång Visa/dölj innehåll

Sista ansökningsdag 15 mars
Sista ansökningsdag 15 mars Oat_Phawat

Linköpings universitet har tidigarelagt ansökningsomgången för barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. 
 
För att underlätta för de kliniska verksamheterna har vi tidigarelagt ansökningsomgången till programmen så att du som student snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen. 
 
Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka senast den 15 mars 2022 via antagning.se
 

För programmets studenter Visa/dölj innehåll