Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård - information till dig som är antagen

Välkommen till specialistutbildningen i psykiatri för sjuksköterskor!

Välkommen till specialistutbildningen i psykiatri för sjuksköterskor!

 

Utbildningen startar tisdagen den 30/8 2021 klockan 10.15 med upprop. Lokal meddelas via hemsidan, se länk nedan

 

Exakt schema för terminen blir inte klart förrän månadsskiftet juli/augusti men se till att frigöra den 30/8 klockan 10.15 – 17.00 och den 31/8, klockan 09.15 – 17.00. Vi kommer då, förutom uppropet, ha föreläsningar och basgruppsträffar.


Besök gärna hemsidan för uppdateringar när det gäller schemat och aktuella kursdokument. Speciellt veckorna innan kursstart kommer många dokument och inspelade videos att läggas ut på hemsidan:

 

https://www.student.liu.se/program/psykiatrisjukskoterska

Kort beskrivning av programmet

Termin 1 består av två kurser:

Kurs 1: Psykiatrisjuksköterskans och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp. Den kursen läses tillsammans med övriga specialistutbildningar men kommer att anpassas så att psykiatriska området är i fokus.

Kurs 2: Metoder, verktyg och förhållningssätt i en evidensbaserad praktik, 7,5 hp

Utbildningen går på halvfart och en stor del av studierna kan du bedriva som självstudier. Du kommer att tillhöra en basgrupp där basgruppsträffarna genomförs i Karlstad, Örebro, Jönköping, Linköping samt en webbaserad basgrupp. En basgrupp måste innehålla minst sju deltagare för att den ska kunna genomföras.

Utbildningen sker som modifierad distansutbildning. Det innebär att vi fysiskt träffas på Linköpings universitet två gånger per termin (närträffar) för föreläsningar, seminarier och examinationer. Varje närträff genomförs oftast på två dagar. I termin 1 är närträffarna planerade till den 30/8 och 31/8 samt 27/10 och 28/10.

Basgruppen träffas en gång per månad och brukar pågå runt tre timmar/träff. I samarbete med basgruppshandledaren planerar basgruppen tid och datum när dessa ska genomföras. Basgrupperna träffas på respektive ort förutom den ortsoberoende gruppen som träffas via dator och ZOOM.

Utöver närträffar och basgrupp tillkommer studieuppgifter som genomförs individuellt och i vissa fall parvis/gruppvis. Dessa studieuppgifter finns beskrivna i Studiehandledningen som du innan kursstart kan ladda hem från hemsidan.

VFU genomförs vid två tillfällen, i termin 2 och termin 3. VFU sker antingen på halvtid (10 veckor, 2 dagar/vecka) eller på heltid (5 veckor, 4 dagar/vecka). Placering sker med hjälp av VFU-samordnare i Region Jönköping, Region Östergötland, Region Örebro och Landstinget i Värmland. För dig som läser den ortsoberoende utbildningen så ordnar du själv en VFU-plats på valfri arbetsplats.

På uppropsdagen får du mer information och möjlighet att ställa frågor.

Utbildningen bygger på självständiga studier. Basgruppsarbete och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Till detta tillkommer seminarier, inlämningsuppgifter och examinationer. Det innebär att du bör räkna med att kunna sätta av 20 h per vecka för studier under utbildningen. 

 

 

Användbara länkar

Inför studierna, som bygger på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi, utifrån ditt eget behov, en repetition av människans normala utveckling, omvårdnad och medicinsk vetenskap särskilt med fokus på psykisk hälsa och ohälsa samt insikt i vetenskapliga metoder. Datorvana förutsätts. Har du inte tidigare gått kurser med PBL som pedagogisk modell kan du ha god nytta av att klicka in på den här sidan:

https://liu.se/artikel/problembaserat-larande

 

Ny student, se den här länken:

Antagen - Linköpings universitet (liu.se)

 

Sex punkter att göra innan kursstart:

Vad händer efter anmälan? - Linköpings universitet (liu.se)

 

Checklista för dig som är ny student:

Checklista för dig som är ny student - Linköpings universitet (liu.se)

 

Karta över Linköpings universitet (vi håller till på Campus US):

Kartor - Linköpings universitet (liu.se)

 

Här kan du ladda ner ZOOM och se instruktioner:

Zoom för studenter: IT-stöd: LiU student: Linköpings universitet

Viktigt!

Har du inte möjlighet att närvara på uppropet måste Du meddela detta till Patrik Rytterström, kursansvarig, via e-post: sskspec@liu.se

Om du inte hör av dig så riskerar du att förlora din plats.

 

ÄNNU VIKTIGARE

Vi ser fram emot att träffa Dig i augusti!

 

Allt gott


Patrik Rytterström (kursansvarig)

Universitetslektor

sskspec@liu.se

 

Kontaktpersoner

Programmets hemsida