Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård - information till dig som är antagen

Foto på målade studentsektioners loggor på vägen upp mot entrén
Märkesbacken Campus US Emma Busk Winquist

Välkommen till specialistutbildningen i psykiatri för sjuksköterskor!

Välkommen till specialistutbildningen i psykiatri för sjuksköterskor!

 

Upprop och reservantagning

Upprop

Utbildningen startar tisdagen den 29/8 2023 klockan 10.15 med obligatoriskt upprop i lokal Hugo Theorell, ingång 7 (Norra Entrén), plan 09, Campus US (se karta).

 

Har du inte möjlighet att närvara på uppropet måste Du meddela detta till Patrik Rytterström, kursansvarig, via e-post: sskspec@liu.se
Om du inte hör av dig så riskerar du att förlora din plats.

Kallelse av reserver startar direkt efter urvalet. Alla antagna och reserver får ett mejl med ett formulär där du bekräftar din plats/reservplats. Vartefter platser blir lediga kontaktas reserver via telefon alt, e-post/SMS.

Schema och information

Exakt schema för terminen blir inte klart förrän månadsskiftet juli/augusti men se till att frigöra den 29/8 klockan 10.15 – 17.00, 30/8, klockan 09.15 – 17.00 Vi kommer då, förutom uppropet, ha mer information och föreläsningar. 

Här kan du se en grafisk terminsöversikt (pdf)

Den 5/6 klockan 17.00 finns möjlighet att få mer information om utbildningen där du också kan ställa frågor. Detta sker via Zoom via följande kurslänk:
https://liu-se.zoom.us/j/65242858719

 

Kort beskrivning av programmet

Termin 1 består av två kurser:

Kurs 1: Psykiatrisjuksköterskans och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp. Den kursen läses tillsammans med övriga specialistutbildningar men kommer att anpassas så att psykiatriska området är i fokus.

Kurs 2: Metoder, verktyg och förhållningssätt i en evidensbaserad praktik, 7,5 hp

Utbildningen går på halvfart och en stor del av studierna kan du bedriva som självstudier. Du kommer att tillhöra en basgrupp där basgruppsträffarna genomförs i Karlstad, Örebro, Jönköping, Linköping samt en webbaserad basgrupp. En basgrupp måste innehålla minst sju deltagare för att den ska kunna genomföras.

Utbildningen sker som modifierad distansutbildning. Det innebär att vi fysiskt träffas på Linköpings universitet två gånger per termin (närträffar) för föreläsningar, seminarier och examinationer. Varje närträff genomförs oftast på två dagar. I termin 1 är närträffarna planerade till den 29/8 och 30/8 samt 25/10 och 26/10.

Basgruppen träffas en gång per månad och brukar pågå runt tre timmar/träff. I samarbete med basgruppshandledaren planerar basgruppen tid och datum när dessa ska genomföras. Basgrupperna träffas på respektive ort förutom den ortsoberoende gruppen som träffas via dator och Zoom.

Utöver närträffar och basgrupp tillkommer studieuppgifter som genomförs individuellt och i vissa fall parvis/gruppvis. Dessa studieuppgifter finns beskrivna i Studiehandledningen som du innan kursstart kan ladda hem från hemsidan.

VFU genomförs vid två tillfällen, i termin 2 och termin 3. VFU sker antingen på halvtid (10 veckor, 2 dagar/vecka) eller på heltid (5 veckor, 4 dagar/vecka). Placering sker med hjälp av VFU-samordnare i Region Jönköping, Region Östergötland, Region Örebro och Landstinget i Värmland. För dig som läser den ortsoberoende utbildningen så ordnar du själv en VFU-plats på valfri arbetsplats.

På uppropsdagen får du mer information och möjlighet att ställa frågor.

Utbildningen bygger på självständiga studier. Basgruppsarbete och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Till detta tillkommer seminarier, inlämningsuppgifter och examinationer. Det innebär att du bör räkna med att kunna sätta av 20 h per vecka för studier under utbildningen. 

 

 

Förberedelser

Inför studierna, som bygger på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi, utifrån ditt eget behov, en repetition av människans normala utveckling, omvårdnad och medicinsk vetenskap särskilt med fokus på psykisk hälsa och ohälsa samt insikt i vetenskapliga metoder. Datorvana förutsätts.

Har du inte tidigare gått kurser med PBL som pedagogisk modell kan du ha god nytta av att klicka in på den här sidan:

https://liu.se/artikel/problembaserat-larande

 

Kontaktpersoner

FAQ

Vanliga frågor om åtkomst till digitala resurser på LiU.

LiU-student?

Om ditt LiU-id är inaktivt, behöver du aktivera det igen för att komma åt kursrummet i Lisam. Annars dyker det upp så snart det öppnar.

Ny student?

Innan du registrerat dig har du bara tillgång till viss information i kursrummet i Lisam. Full access får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Liunet - student

Tillgång till studenternas intranät "Liunet - student" får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU