Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska förbereder dig inför möten med patienter i alla åldrar i såväl planerade som oförberedda situationer.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

HT 2024 / Helfart / Nyköping

Distriktssköterskor arbetar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet kräver god förmåga att göra bedömningar, genomföra åtgärder, utvärdera och följa upp omvårdnad, både självständigt och i teamsamverkan.

Distriktssköterskor arbetar i primärvård, barnhälsovård, hemsjukvård, skolhälsovård, liksom i företagshälsovård och kommunal äldrevård. Detta innebär att man kan arbeta såväl inom region, kommun, privata vårdgivare och även inom försvaret.

Utbildningen tillämpar problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod. PBL utmanar studenter att ta ansvar och stimulerar utveckling av professionell kompetens, samarbetsförmåga och kritiskt förhållningssätt.  

Omvårdnadsvetenskap är huvudämne. Dessutom ingår medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap. Interprofessionell kompetens, genusmedvetenhet, internationella förhållanden och förbättringsarbete studeras. Särskilt fokus läggs på samtalet som arbetsmetod vilket ger en bred grund för arbete inom primärvård. Efter examen utfärdar Socialstyrelsen förskrivningsrätt för vissa läkemedel.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, sker i Östergötlands och Sörmlands län inom verksamhetsområdena BVC, elevhälsa, vårdcentral och kommunal hemsjukvård. VFU kan även genomföras i hemregionen om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt 48 dagars VFU.

I slutet av utbildningen genomför du ett självständigt arbete med magisterexamen i omvårdnad, eller yrkesexamen som mål.

Det här läser du

Karriär och framtid

Mycket god arbetsmarknad för distriktssköterskor

Arbetsmarknaden är och förblir bra under det närmaste året enligt Arbetsförmedlingen. Mycket goda jobbmöjligheter för distriktssköterskor förutses för landet som helhet. På fem till tio års sikt väntas möjligheterna till arbete bli mycket goda. En anledning är att vårdbehovet blir större då befolkningen i äldre åldrar ökar, men framförallt beror det ökade rekryteringsbehovet på stora pensionsavgångar.

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Ansökan - vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY)

Ansökningsperioden för programmen till barnmorska och specialistsjuksköterska är tidigare än för övriga program som startar på hösten. Det är för att underlätta för de kliniska verksamheterna och för att du som student ska få ditt antagningsbesked så tidigt som möjligt.

Programmen går under ordinarie terminstider, men du måste ansöka mellan 15 februari–15 mars via antagning.se.

Viktiga datum (antagning.se)

Terminstider vid Linköpings universitet

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier, behöver din arbetsgivare få information om dina önskemål så fort som möjligt. Informera din chef i samband med att du söker en utbildning, så ökar möjligheterna att du får tjänstledigt om du blir antagen till programmet.

För att ansöka om tjänstledighet för studier till barnmorska eller specialistsjuksköterska, kan du använda blanketten på denna sida.

Relaterat