Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård

60 hp

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid akuta och komplexa kirurgiska tillstånd.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård, 60 hp

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Specialistsjuksköterskan bedömer och övervakar vitala funktioner vid perioperativ vård inom alla opererande verksamheter. Arbetet kan vara inriktat på till exempel ortopedi, urologi, thorax/kärlkirurgi gastroenterologi, gynekologi, neurokirurgi, eller plastikkirurgi. Det innebär också att initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling.

Utbildningen genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt och beredskap för ett livslångt lärande.

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet tillämpar problembaserat lärande (PBL). Stor vikt läggs vid verksamhetsförlagda studier och självstyrt lärande. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår och sker i första hand i Östergötland, men kan även genomföras i hemregionen om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår cirka 24 dagars VFU.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot kirurgisk vård är utbildningens huvudsakliga ämnesområde. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap.

Utbildnings- och programplan

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet.

Ladda ner blankett för tjänstledigt för studier

 


För programmets studenter

För programmets studenter

Mer information på student.liu.se

Mer information om kurserna och programmet finns på programhemsidan för antagna studenter.

Läs mer om Specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård på student.liu.se

Intervju med Annika Kaiser, specialistsjuksköterska