24 februari 2020

Annika Kaiser är specialistsjuksköterska och jobbar på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Samtidigt läser hon masterutbildningen Avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård på halvfart. Hon har tidigare läst specialistsjuksköterska kirurgisk vård.

Annika Kaiser
Du läste till specialistsjuksköterska 2014. Varför valde du att läsa den utbildningen?
–Jag ville utvecklas i mitt yrke. När man har jobbat ett visst antal år vill man ha nya verktyg och lära sig mer. Samtidigt tyckte jag mycket om min arbetsplats och ville inte lämna den. Om jag läst en annan vidareutbildning, som narkossköterska till exempel, hade jag nog varit tvungen att byta arbetsplats.
– Sedan är det utvecklande för kliniken att jag vidareutbildar mig. Där var man mycket positiv till att jag valde att gå en specialistutbildning.

Kan du berätta om den utbildningen du går nu, Avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård?
–  Utbildningen är på halvfart. Den innebär 50 procent studier och så arbetar jag 50 procent på kliniken. Jag får alltså lön av min arbetsgivare medan jag studerar. I höstas, första terminen, var det mycket teori och då var vi på plats i Linköping. Nu under termin två så kommer vi ha mera VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Då har jag praktik på min arbetsplats. 

Har du fått skapa din egen yrkesroll?
– Ja, ganska mycket så blir det. Blir man IVA-sjuksköterska så är det väldigt klart vad man ska göra. Det är visserligen fler och fler sjuksköterskor som specialiserar sig inom kirurgisk vård. Men de är ändå inte så många. Det finns ingen tydlig ram för ens arbetsuppgifter. Ditt och arbetsgivarens intresse får till stor del styra. Utbildningen leder till man ökar omvårdnadskompetensen på kliniken.
– Målsättningen med Avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård är att man ska vara en brygga mellan den medicinska vården och omvårdnaden. Så utbildningarna leder till olika roller.  

Vem skulle du rekommendera att gå utbildningen?
– Specialistutbildningen rekommenderar jag för sjuksköterskor som vill utvecklas inom kirurgisk vård. 
– För att gå den utbildning jag går nu måste du ju ha gått specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Du måste också vilja utveckla din arbetsplats och så är det är en förutsättning att kliniken du jobbar på ställer sig positiv, eftersom de betalar din lön under studietiden. 

Kommer en avslutad utbildning påverka din lön? 
– Det gör den. Vi har inte diskuterat siffrorna, med den ger en löneförhöjning.

Och så en sista fråga. Är du nöjd med utbildningen? 
– Ja. Jag lär mig mycket och blir utmanad, så där som man blir när man pluggar. Det är ett bra sätt att komma framåt. Att förstå vad man kan och vad man behöver lära sig.
–Jag tycker också att det är bra att den är så klinisk. Och jag tycker vi är en bra grupp som läser. I min kurs går specialistsjuksköterska från hela landet. Jag lär mig från andras erfarenheter och har fått ett stort kontaktnät.
 

Karriärvägar för dig som sjuksköterska

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.