Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp

Är du intresserad av genetik och hur ärftlighet påverkar hälsa? Vill du ge information och stöd åt individer och familjer med, eller med risk för, ärftliga sjukdomar? Då är Sveriges första masterutbildning i genetisk vägledning något för dig.

Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Klinisk genetik är ett område som växer snabbt och genetiska vägledare med psykologisk kunskap efterfrågas allt oftare inom vård och omsorg. Är du något av en pionjär och vill ha en vidareutbildning inom ett nytt och banbrytande område har du hittat helt rätt. 

Den nystartade masterutbildningen i genetisk vägledning vid Linköpings universitet är unik och först ut i Sverige. I sann LiU-anda är den tvärvetenskaplig och ger dig djupa kunskaper inom såväl genetik som psykologi, samtalsmetodik och pedagogik. Den förbereder dig för ett stimulerande, varierat och utmanande arbete där du hjälper patienter att tolka, förstå och fatta beslut om deras genetiska hälsa. Efter genomgången utbildning och två års yrkeserfarenhet finns möjlighet att ansöka om europeisk certifiering som genetisk vägledare hos European Board of Medical Genetics (EBMG), något som öppnar upp många dörrar såväl nationellt som internationellt.

Helhetsperspektiv på genetik och hälsa

I de medicinska kurserna inom genetik och genomik lär du dig om geners uppbyggnad, mutationer och ärftliga sjukdomars symtom, förekomst och utbredning. 

Genom att läsa brett inom psykosocial vägledning får du stor förståelse för psykologiska och känslomässiga reaktioner på genetiska provsvar och djupa kunskaper för att kunna förklara konsekvenser av de genetiska analyserna, både för patient, anhöriga. Allt för att individen ska kunna fatta ett välinformerat beslut om sin hälsa och sjukdom utifrån sin personliga och sociala situation. 

Du tränas i aktivt lyssnande och ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt och får en holistisk syn på patienten och dess sjukdom. Du lär dig genomföra stödjande samtal och blir skicklig på att effektivt och pedagogiskt kommunicera med patienter, närstående, andra vårdinstanser och allmänheten. 

I kurser som berör etik och juridik får du kännedom om det svenska välfärdssystemet, lagar och regelverk samt insikt i olika etiska dilemman. 

Praktik på klinisk genetisk enhet och möjlighet att studera på distans

Utbildningen kännetecknas av ett problembaserat lärande där du självständigt eller i samarbete med andra studerar och tränas i verklighetsanknutna situationer. Flera framstående forskare och kliniska experter undervisar på programmet, som till stora delar genomförs på distans med enbart vissa campusförlagda moment i Linköping. 

Du ingår i en basgrupp och deltar i seminarier, rollspel, fysiska och digitala föreläsningar. En termin har du praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, på en klinisk genetisk avdelning. Goda möjligheter finns för att göra praktiken på ett universitetssjukhus nära din hemort. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där du fördjupar dig i en relevant frågeställning som du väljer efter intresse och i samråd med handledare.

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Efter utbildningen kan du arbeta som genetisk vägledare med att planera och genomföra genetiska utredningar, informera om och förklara genetiska provsvar och ge stöd åt patienter att fatta svåra beslut kring sin hälsa och sjukdom. Du arbetar vanligtvis i multiprofessionella vårdteam på en specialistklinik, antingen i Sverige eller utomlands, och har ofta en samordningsroll. Du kan även arbeta med utbildningsfrågor inom området eller gå vidare till forskarstudier.

Nyheter om utbildningenVisa/dölj innehåll