Klinisk genetik är ett område som växer snabbt och genetiska vägledare med psykologisk kunskap efterfrågas allt oftare inom vård och omsorg. Vill du gå en vidareutbildning inom ett nytt och banbrytande område har du hittat helt rätt. Utbildningen ger dig djupa kunskaper inom såväl genetik som psykologi, samtalsmetodik och pedagogik.

Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Det här läser du

Om utbildningen

Masterprogrammet i genetisk vägledning är unikt och först ut i Sverige.

Utbildningen förbereder dig för ett stimulerande, varierat och utmanande arbete där du hjälper patienter att tolka, förstå och fatta beslut om deras genetiska hälsa.

I sann LiU-anda är programmet tvärvetenskapligt och ger dig djupa kunskaper inom såväl genetik som psykologi, samtalsmetodik och pedagogik.

Utbildningen, tillsammans med två års yrkeserfarenhet, ger dig möjlighet att ansöka om europeisk certifiering som genetisk vägledare enligt riktlinjer från European Board of Medical Genetics (EBMG).

Porträtt på kvinna som tittar rakt fram. Text: Vad händer om jag också bär på sjukdomen? Ge stöd åt patienter med ärftliga sjukdomar i släkten.
Ge stöd åt patienter med ärftliga sjukdomar i släkten.

Studenter berättar

Annie - student 

Annie Hollowell går termin 1 på Masterprogrammet i genetisk vägledning. En spännande mix av genetik, detektivarbete och patientkontakt är hennes sammanfattning av innehållet. Att få hjälpa människor att ta reda på om de har några ärftliga sjukdomar i familjen eller om blivande föräldrar ska välja att genomgå fosterdiagnostik är några områden hon ser fram emot i sin kommande yrkesroll.

Mer om programmet

Helhetsperspektiv på genetik och hälsa

I de medicinska kurserna inom genetik och genomik lär du dig om geners uppbyggnad, mutationer och ärftliga sjukdomars symtom, förekomst och utbredning.

Genom att läsa brett inom psykosocial vägledning får du stor förståelse för psykologiska och känslomässiga reaktioner på genetiska provsvar och djupa kunskaper för att kunna förklara konsekvenser av de genetiska analyserna, både för patient och anhöriga. Allt för att individen ska kunna fatta ett välinformerat beslut om sin hälsa och sjukdom utifrån sin personliga och sociala situation.

Du tränas i aktivt lyssnande och ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt och får en holistisk syn på patienten och dennes sjukdom. Du lär dig genomföra stödjande samtal och blir skicklig på att effektivt och pedagogiskt kommunicera med patienter, närstående, andra vårdinstanser och allmänheten.

I kursen som berör etik och juridik får du kännedom om det svenska välfärdssystemet, lagar och regelverk samt insikt i olika etiska dilemman.

Praktik och möjlighet till distansstudier

Utbildningen kännetecknas av ett problembaserat lärande där du självständigt eller i samarbete med andra studerar tränas i verklighetsanknutna situationer. Flera framstående forskare och kliniska experter undervisar på programmet, som till stora delar kan genomförs från annan ort (teoretiska kurser och självständigt forskningsarbete) med enbart vissa campusförlagda moment i Linköping, fokuserat mestadels till hela termin 2.

Du ingår i en bas- eller studiegrupp och deltar i digitala och fysiska seminarier, rollspel, fysiska och digitala föreläsningar. En termin (3 eller 4) har du praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), på en klinisk genetisk avdelning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på något av Universitetssjukhusen: Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg eller Lund. Programledningen beslutar var man blir placerad, tillsammans med studentrepresentanter. Vissa kostnader kan tillkomma i samband med denna VFU. Till exempel kommer du själv behöva bekosta boende och resor.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (termin 3 eller 4) där du fördjupar dig i en relevant frågeställning som du väljer efter intresse och i samråd med handledare. Detta kan också komma att ske vid annan ort än Linköping.

Stora möjligheter till distansstudier

När du läser Masterprogrammet i genetisk vägledning finns det i stor utsträckning möjlighet att studera på distans. Termin, 1, 3 och 4 kan studeras på annan ort än Linköping, vilket innebär att drygt 75 procent av utbildningen kan genomföras från annan ort.

Karriär och framtid efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som genetisk vägledare med att planera och genomföra genetiska utredningar, informera om och förklara genetiska provsvar och ge stöd åt patienter att fatta svåra beslut kring sin hälsa och sjukdom.

Du arbetar vanligtvis i multiprofessionella vårdteam på en specialistklinik, antingen i Sverige eller utomlands och har ofta en samordningsroll. Du kan även arbeta med utbildningsfrågor inom området eller gå vidare till forskarstudier.

Preparandkurs i grundläggande biomedicin

Denna kurs är förberedande för bland annat studier på Masterprogrammet i genetisk vägledning och riktar sig främst till dig som inte har läst så mycket molekylärbiologi tidigare. Den ges under tre veckor på sommaren, med start vecka 32, alltså som en sommarkurs innan terminen för Masterprogrammet i genetisk vägledning börjar.

Observera att kursen inte är obligatorisk. Är du intresserad av preparandkursen så kan du söka på samma sätt som till programmet vid samma tillfälle.

Läs mer om preparandkursen och ansök här

Livslångt lärande

Nyheter om utbildningen

Två personer sitter vid ett bord. Den ena pekar på en bild med information om gener och DNA.

De hjälper patienter att fatta svåra beslut

Med ökad kunskap om våra gener följer ibland svåra frågeställningar. Genetiska vägledare är tätt knutna till den här utvecklingen inom precisionsmedicin. Deras uppgift är att guida patienter till väl avvägda beslut, utifrån informationen i generna.


Till artikeln (regionostergotland.se)

Genetikens detektiver vägleder patienter

Vilken hjälp kan man få om man är orolig för att drabbas av en genetisk sjukdom? Den genetiska vägledaren Rebecka Pestoff hjälper patienten att förstå mer och ibland ta svåra beslut.


Länk till artikeln (naturvetarna.se)
Händer som håller i pusselbitar.

Masterstudenter fick inblick i LSS-insatser

- Mo Gård beskrev på ett mycket fint sätt att varje person är unik och har sina kommunikationssätt och strategier, sade Charlotte Immerstrand. Hon var en av studenterna som deltog i dagen som ingår i masterprogrammet i genetisk vägledning.

PBL - vår pedagogiska metod

Filmer om PBL-principerna

Medicinska fakulteten har tagit fram sju filmer som presenterar principerna bakom problembaserat lärande – med studenter och för studenter. Filmerna förklarar hur PBL fungerar, vilka fördelar det innebär för dig både under och efter utbildningen, men även vad som kan kännas svårt och utmanande i början.

Till spellistan med samtliga filmer på Youtube

Förberedande studier i biomedicin