Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp

Är du intresserad av genetik och hur ärftlighet påverkar hälsa? Vill du ge information och stöd åt individer och familjer med, eller med risk för, ärftliga sjukdomar? Då är Sveriges första masterutbildning i genetisk vägledning något för dig.

Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Klinisk genetik är ett område som växer snabbt och genetiska vägledare med psykologisk kunskap efterfrågas allt oftare inom vård och omsorg. Är du något av en pionjär och vill ha en vidareutbildning inom ett nytt och banbrytande område har du hittat helt rätt. 

Den nystartade masterutbildningen i genetisk vägledning vid Linköpings universitet är unik och först ut i Sverige. I sann LiU-anda är den tvärvetenskaplig och ger dig djupa kunskaper inom såväl genetik som psykologi, samtalsmetodik och pedagogik. Den förbereder dig för ett stimulerande, varierat och utmanande arbete där du hjälper patienter att tolka, förstå och fatta beslut om deras genetiska hälsa. Målsättningen är att utbildningen, tillsammans med två års yrkeserfarenhet, ska ge möjlighet att ansöka om europeisk certifiering som genetisk vägledare enligt riktlinjer från European Board of Medical Genetics (EBMG)

Helhetsperspektiv på genetik och hälsa

I de medicinska kurserna inom genetik och genomik lär du dig om geners uppbyggnad, mutationer och ärftliga sjukdomars symtom, förekomst och utbredning. 

Genom att läsa brett inom psykosocial vägledning får du stor förståelse för psykologiska och känslomässiga reaktioner på genetiska provsvar och djupa kunskaper för att kunna förklara konsekvenser av de genetiska analyserna, både för patient, anhöriga. Allt för att individen ska kunna fatta ett välinformerat beslut om sin hälsa och sjukdom utifrån sin personliga och sociala situation. 

Du tränas i aktivt lyssnande och ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt och får en holistisk syn på patienten och dess sjukdom. Du lär dig genomföra stödjande samtal och blir skicklig på att effektivt och pedagogiskt kommunicera med patienter, närstående, andra vårdinstanser och allmänheten. 

I kursen som berör etik och juridik får du kännedom om det svenska välfärdssystemet, lagar och regelverk samt insikt i olika etiska dilemman. 

Praktik på klinisk genetisk enhet och möjlighet att studera från annan ort

Utbildningen kännetecknas av ett problembaserat lärande där du självständigt eller i samarbete med andra studerar och tränas i verklighetsanknutna situationer. Flera framstående forskare och kliniska experter undervisar på programmet, som till stora delar kan genomförs från annan ort (teoretiska kurser och självständigt forskningsarbete) med enbart vissa campusförlagda moment i Linköping, fokuserat mestadels till hela termin 2. 

Du ingår i en bas- eller studiegrupp och deltar i digitala och fysiska seminarier, rollspel, fysiska och digitala föreläsningar. En termin (3 eller 4) har du praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, på en klinisk genetisk avdelning. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på något av Universitetssjukhusen: Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg eller Lund. Programledningen beslutar var man blir placerad, tillsammans med studentrepresentanter. Vissa kostnader kan tillkomma i samband med denna VFU, till exempel boende och resor som du själv kan behöva bekosta. 

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (termin 3 eller 4) där du fördjupar dig i en relevant frågeställning som du väljer efter intresse och i samråd med handledare. Detta kan också komma att ske vid annan ort än Linköping.

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen kan du arbeta som genetisk vägledare med att planera och genomföra genetiska utredningar, informera om och förklara genetiska provsvar och ge stöd åt patienter att fatta svåra beslut kring sin hälsa och sjukdom. Du arbetar vanligtvis i multiprofessionella vårdteam på en specialistklinik, antingen i Sverige eller utomlands, och har ofta en samordningsroll. Du kan även arbeta med utbildningsfrågor inom området eller gå vidare till forskarstudier.

Nyheter om utbildningen Visa/dölj innehåll