05 september 2022

- Mo Gård beskrev på ett mycket fint sätt att varje person är unik och har sina kommunikationssätt och strategier, sade Charlotte Immerstrand. Hon var en studenterna som deltog i en innehållsrik dag som anordnades av Mo Gård. Dagen ingår i masterprogrammet i genetisk vägledning vid LiU.

Händer som håller i pusselbitar.

Våren 2022 höll Mo Gårds Kvalitetsenhet i ett webbinarie och föreläste för studenter som läser masterprogrammet i genetisk vägledning på Linköpings universitet.

Målsättningen med dagen var att deltagarna skulle få insikt om kombinerade funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för den enskilde samt få insikt i samhällets stöd och struktur för specialiserade insatser.

Positiv respons

- Jag är stolt över den positiva responsen från både studenter och Mo Gård! Väldigt positivt!, sade Rebecka Pestoff, programansvarig för masterprogrammet i genetisk vägledning.

Studenterna som deltog har lämnat fin respons. Charlotte Immerstrand, student på masterprogrammet i genetisk vägledning vid LiU, är en av dem.

- Mo Gård beskrev på ett mycket fint sätt att varje person är unik och har sina kommunikationssätt och strategier, och att de i en process försöker ta reda på preferenser för nya brukare hos dem.

Lyckat samarbete

Samarbetet mellan programmet och Mo Gård kommer fortsätta i framtiden. Nästa år planeras samma utbildningsdag att ges till kommande studenter.

Cecilia Lidholm, kursansvarig för mastersprogrammet i genetisk vägledning, LiU och verksamhetsutvecklare vid Centrum för Sällsynta diagnoser i Sydöstra sjukvårdsregionen, var väldigt nöjd med dagen.

- En innehållsrik dag med professionella föreläsare som bidrog till både skratt och reflektion.

Läs mer om dagen och studenternas upplevelser på den här sidan.

 

Om Mo Gård

Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Läs mer här.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.