Masterprogrammet i medicinsk vetenskap - information till dig som är antagen

Vi hälsar Dig varmt välkommen till Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Svar på antagningen

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast den 22 juli 2022 till www.antagning.se.
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer här: Tacka ja eller nej.

 

Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.
 

Välkomstbrev från programmet

Du är antagen till Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. I detta brev finns information inför programstart och kursstart för den obligatoriska programkursen Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande. Programmet startar måndagen den 29 augusti kl 8.15 med obligatoriskt upprop och därefter introduktion och information om programmet. Vid programstarten får du mer information om programmets upplägg och innehåll. Du kommer att få träffa mentorn inom det huvudområde/ämne du valt och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Programstarten är schemalagd kl 08.15-15.00.

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap ges from förra hösten dvs ht 2021 på distans. Enstaka campusbaserade utbildningsmoment kan dock förekomma i valbara kurser inom huvudområdet fysioterapi. Läs gärna mer om programmet, inriktningarna ”E-hälsa” respektive ”Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens” samt om de olika huvudområdena på hemsidan och i broschyren: https://liu.se/utbildning/program/mmin2

För att planera för dina studier på programmet önskar vi att du senast den 9 augusti går in på följande länk och besvarar några frågor gällande din önskade studietakt, huvudområde för examen och inriktning: https://survey.liu.se/Survey/10034

Om du har kurser sedan tidigare som du önskar tillgodoräkna dig i programmet är vår rekommendation att du avvaktar med att ansöka om tillgodoräknande tills efter att du har haft ditt första individuella mentorssamtal för planering av dina studier. Mentorsamtalen sker i början på terminen. Studievägledare Suzana Tomicic kommer informera om hur ansökan om tillgodoräknande går till i samband med programstarten.

Den digitala undervisningen på programmets kurser genomförs främst i realtid och via Zoom, universitetets webbmötesverktyg. För att du ska få åtkomst till Zoom, och studentfunktioner såsom LISAM (kursskal), biblioteksresurser och kunna registrera dig behöver du skapa ett LiU-ID. Information om LiU-ID och registrering finns på https://liu.se/artikel/checklistor

Inför programstart behöver du ha ett headset eller hörlurar med mikrofon för att få bra ljudkvalitet och en fungerande kamerafunktion. Läs mer hur du kan ansluta till Zoom på denna länk: https://www.student.liu.se/itsupport/zoom-student?l=sv.

Nedan finner du länken till mötesrummet i Zoom för programstarten, kl 8.15 den 29/8:

https://liu-se.zoom.us/j/67637746377?pwd=Y0N3OVljY3k1ejlKYzBmaDhmTmJwQT09

Meeting ID: 676 3774 6377

Passcode: 861865

På tisdagen den 30 augusti kl 08.15 börjar den för alla programstudenter obligatoriska kursen Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande (HKI), 7,5 hp. Kursansvarig är Karin Festin. I samband med programstarten kommer vi visa var du hittar kursens LISAM-rum och zoomlänk för att kunna ansluta till kursuppropet i Zoom. Kursen ges på halvfart och har schemalagd undervisning varje tisdag under 10 veckor (35-44). Preliminärt schema för kursen finns i v 32 på www.timeedit.net där väljer du TEViewer & TEPlan och skriver in Linköpings universitet, välj schema och skriv in kurskoden 8MM317 (eller kursens namn) och klicka på sök, klicka därefter på ”visa schema”.

Du som läser programmet på helfart börjar ytterligare en kurs i vecka 35, en ämnesspecifik kurs, beroende på vilket huvudområde som du önskar att ta din examen i. Vid helfartsstudier läser du två kurser parallellt i 10-veckorsperioder med schemalagd digital undervisning ca en dag/vecka i respektive kurs under programmets gång. Välkomstbrev till den ämnesspecifika kursen skickas via e-post under vecka 33.

Vi vill också informera om att den 1 september kl 9-15 kommer det vara en fakultetsgemensam dag för alla studenter som påbörjar ett program vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Föreläsningarna sänds via zoom. Deltagandet är frivilligt men rekommenderas, inte minst en föreläsning om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil kl 13-15 och föreläsning i ”Medveten professionalitet” kl 9-11. Vi återkommer med program och zoomlänk för fakultetsgemensamma dagen i samband med programstarten för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

Varmt välkommen till programmet!

Utbildnings- och programplan

Kontaktpersoner