24 februari 2021

Hälso- och sjukvården förändras i Sverige och står inför nya utmaningar – med bland annat en snabbt växande äldre befolkning och en omorientering från sjukhusvård till fokus på vård i hemmet. Samtidigt utvecklas nya möjligheter till hälso- och sjukvård och vård- och omsorg genom bland annat e-hälsa. Masterprogrammet i medicinsk vetenskap vid Linköpings universitet ger verktygen för kunna främja hälsa, förebygga sjukdom och utveckla, förbättra samt värdera kvalitén i framtidens vård.

Människor som står i en ring och håller varsin pusselbit.
AndreyPopov

Två års helfartsstudier inom programmet leder till en masterexamen inom respektive huvudområde, arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik eller omvårdnadsvetenskap, totalt 120 hp. Studierna förbereder för eventuella fortsatta forskarstudier – det är också möjligt att ta en magisterexamen om totalt 60 hp.

Programmet byter namn inför hösten 2019 och studenterna väljer mellan två inriktningar: ”E-hälsa” eller ”Hälsa, kvalitet och interprofesionellt lärande”.
– Det sker en snabb teknisk utveckling i samhället och vi ser behov av kunskap om hälsofrämjande åtgärder och en ökad personcentrering inom vården. I kombination med   den  demografiska utvecklingen  med en högre andel äldre ställs också nya och andra krav på hälso- och sjukvården vilket gör att e-hälsa ligger rätt i tiden och är något spännande och ganska outforskad mark än så länge, säger Agneta Kullberg, programansvarig för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

E-hälsa nytt inslag

Hon berättar att organiseringen av vården i Sverige behöver förändras  – från ett stuprörstänk till en mer nätverksbaserad vård där alla professioner deltar. 
– E-hälsa är ett exempel på det och ger möjligheter till nya arbetssätt tack vare den tekniska utvecklingen. Därför erbjuder vi tre kurser om totalt 30 högskolepoäng där våra studenter läser tillsammans med masterstudenter från Tekniska fakulteten vid LiU. I en projektkurs tillämpar de sina nyvunna kunskaper i ett e-hälsoprojekt. 

E-hälsa kan i dagsläget röra sig om allt från att förenkla kommunikationen mellan patient och vårdgivare till att låta patienten själv medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och jämföra olika vårdgivare eller att hälso- och sjukvårdspersonal snabbare får tillgång till rätt information om patienten vilket kan leda till en säkrare vård. 

– På sikt ser vi att det innebär att vården kan bli mer effektiv med hjälp av den nya tekniken men den behöver också drivas framåt och utvecklas, både av patienter och de som jobbar med utveckling av tekniken men också av olika professioner som jobbar inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, säger Agneta Kullberg.

Och utbyte mellan olika professioner är en grundbult inom Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Varannan kurs är ämnesspecifik och varannan är interprofessionell, det vill säga att studenterna delar erfarenheter och kunskaper med varandra över de olika huvudområdena.

Vård i förändring

– Det gör att du utvecklar både den professionella och interprofessionella kompetensen som krävs för att kunna initiera och leda ett kvalitets- och utvecklingsarbete för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Programmet innehåller kurser som läses integrerat över ämnesgränserna och ämnesspecifika kurser inom respektive huvudområde. Varje student skriver en individuell studieplan, har en egen mentor att diskutera sina studieval med och för en portfolio som dokumenterar och visar den egna kunskapsutvecklingen inom huvudområdet, berättar Agneta Kullberg och fortsätter:

– Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet som hela tiden fodrar utbildning. Masterprogrammet i medicinsk vetenskap är en del i den utbildningen och en definitiv del i ett livslångt lärande. Som verksam inom hälso- och sjukvården behöver man ha en uppsättning verktyg för att bli bättre på implementera aktuell forskning och bidra till kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvården genom att ha fokus på patientens hälsa och främja hälsan i befolkningen. 
– Genom att läsa vårt masterprogram får studenten ett vetenskapligt förhållningssätt till den verksamhet som hen är aktiv inom och som dessutom är forskningsförberedande.

Kontakt

Läs mer om programmet

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.