2022 firade Linköpings Studentsångare 50 år som ensemble med en storslagen och nyskapande jubileumskonsert om den ”moderna manskören”. Nu vill de sprida musiklivet vid LiU och manskörskonsten vidare internationellt.  

Korister ur kören sjunger under en konsert. Foto Peter Holgersson AB Linköpings Studentsångare med ett 60-tal sjungande män är en del av Musik vid Linköpings universitet. Kören har höga konstnärliga ambitioner med jämställdhet i fokus och jobbar på att ständigt utvecklas. Repertoaren är bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och lättsamma studentikosa upptåg. 2022 firade kören ett extravagant 50-årsjubileum med sin vision och vilja att vara nyskapande utifrån studentsångartradition med hög kvalitet. Då hölls en storslagen jubileumskonsert med gästande nordiska ensembler samt sjungande alumner från Linköpings Studentsångare med helt nyskapad musik. Studentsångarna vill sätta fokus på manskörssången som konstform och inspirera pojkar att sjunga och bygga manliga nätverk med sunda värderingar. Vi vet att sången höjer såväl självförtroendet som det psykosociala måendet. Ensemblen gör nu en internationell turné för att sprida manskörsmusiken och samtidigt agera ambassadör för att locka studenter till Linköpings universitet.

Internationell samverkan med universitetskörer och tonsättare

Linköpings Studentsångare har sedan många år byggt upp relationer med studentkörer från internationella universitet. Det mångåriga utbyte med manskören Brahe Djäknar och damkören Flora vid Åbo universitet är ett bra och uppskattad exempel på detta. De utbyter erfarenheter, inspirerar varandra med repertoar, bygger värdefulla nätverk och agerar ambassadörer för Linköpings universitet under sina turnéer. Kontaktytorna blir många och nätverken stora och levande. I samband med 50-årsjubileumet hade de också ambitionen att bygga nya internationella samarbeten för musikaliskt och konstnärligt utbyte. De beställde då nyskriven jubileumsmusik av två riktiga körprofiler; Michael McGlynn från Dublin och Ulrika Emanuelsson från Lund. Körens utbyte med internationella tonsättare och namnkunniga internationella ensembler ger möjlighet till värdefull inspiration och mer långtgående konstnärligt baserade relationer, vilket är värdefullt för både kören och Linköpings universitet.

Tävling för att få in kvinnliga kompositörer i manskörsvärlden 

2016 initierade kören Linköpings Studentsångare Composition Award, en kompositionstävling för att inspirera kvinnor att skriva körmusik för manskör. Genom denna tävling har kören utökat sin repertoar, bidragit till konstformens förnyelse och byggt broar till tonsättare från stora delar av världen. 2024 planerar kören att genomföra sin tredje tävling, Linköpings Studentsångare Composition Award 2024. 

Bidrag till att sprida manskörskonsten internationellt!

Sommaren 2024 planerar kören en lång turné med sikte på Nya Zealand alternativt Japan i syfte att presentera och utveckla musiklivet vid LiU. För att möjliggöra kommande turnéer och studieresor för Linköpings Studentsångare behöver de stöd till en resefond. De önskar turnera med hela kören under 10-15 dagar vilket innebär en en ansenlig summa för en ideell organisation. Ditt bidrag är därmed varmt välkommet! 

Stöd Linköpings Studentsångare

Så kan du bidra!

Vill du bidra till att förnya musiken för manskör och möjliggöra en turné för Linköpings Studentsångare? 

Kontakta oss om du har funderingar kring ett stöd eller andra frågor. Har du redan bestämt dig så går det bra att bidra direkt till Linköpings Studentsångare via bankgiro.

Bg: 404-2222

Märk din gåva med "Linköping Studentsångare" och maila ditt namn och kontaktuppgifter till liudonation@liu.se i samband med din insättning. Då har vi möjlighet att kontakta dig, tacka för din gåva samt diskutera hur du som givare vill bli uppmärksammad.

Tillsammans ser vi till att ditt bidrag, oavsett storlek, gör nytta. Vi sätter varje krona i arbete och vi lovar, att räntan landar rakt i allas våra hjärtan.

Relaterat innehåll

Kontakt

 
Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 

Konstnärlig ledare och dirigent

Christina Hörnell dirigerar under festkonsterten
Christina Hörnell Peter Holgersson AB

Christina Hörnell

Musik vid LiU leds sedan 2014 av director musices Christina Hörnell då hon övertog det konstnärliga ledarskapet för Linköpings Studentsångare och Östgöta Kammarkör efter Hans Lundgren. Christina är övergripande ansvarig för LiU:s musikliv, stöd till studenter och lärare, gränsöverskridande samarbeten samt produktionsansvarig för de akademiska festkonserterna, musiken vid universitetets ceremonier, Musicum (lokaler) samt samarbetet med regionens musikliv. Christina är utbildad organist och dirigent vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med erfarenheter som dirigent för Kongl. Teknologkören vid KTH och Akademiska kören i Stockholm, hon harr även varit kormästare vid Kungliga Operan och Göteborgs Symfoniska kör samt undervisat i dirigering både nationellt och internationellt samt agerat assisterande kormästare vid Wagner-Festspelen i Bayreuth. År 1994 tilldelades hon Norrbymedaljen och 2014 H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band.


Musik vid LiU