Linköpings Studentsångare fyller 50 år - Bidra till att förnya musiken!

I år, 2022 fyller Linköpings Studentsångare 50 år som ensemble. Det firas genom en mångfald aktiviteter men framför allt genom en nyskapande konsert där visionen om den ”moderna manskören” tydligt ska förmedlas.
Linköpings studentsångare 50 års symbolLinköpings studentsångare 50 år

Linköpings Studentsångare med ett 60-tal sjungande män är en del av Musik vid Linköpings universitet. Kören som har jämställdhet i fokus har höga konstnärliga ambitioner att utvecklas. Repertoaren är bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och lättsamma studentikosa upptåg. Nu planeras ett extravagant 50-års jubileum och för att kunna genomföra visionen med nyskapande och efterlängtade konserter och upptåg så eftersöks ett finansiellt stöd från externa aktörer.

Stort jubileumsfirande 21 - 22 oktober, 2022

Under hela jubileumsåret 2022 kommer en mångfald av spridda aktiviteter att ske. Visionen med jubileet är att fira och spegla körens unika verksamhet med bland annat bokutgivning, utställning, ljudande återblickar och nyskriven musik. Men framförallt genom att arrangera en magnifik jubileumskonsert. Studentsångarna vill sätta fokus på manskörssången som konstform och inspirera pojkar att sjunga och bygga manliga nätverk med sunda värderingar. Vi vet att det höjer såväl självförtroendet som det psykosociala måendet.

Den 21–22 oktober sker det stora jubileumsfirandet. Under dessa dagar arrangeras ett flertal konserter med körer och nordiska ensembler samt sjungande alumner från Linköpings Studentsångare. Som avslutning hålls en storslagen jubileumskonsert och målet är att då kunna presentera helt nyskapad musik på temat för jubileet. Linköpings Studentsångare vill i samverkan med utvalda tonsättare beställa ny körmusik som både utvecklar ensemblen konstnärligt samt förnyar musiken för manskör, både för utövare och publik.

Det här vill vi möjliggöra!

Man som ser ut över en vacke vy

Internationell samverkan med universitetskörer och tonsättare 

Linköpings Studentsångare har sedan många år byggt och odlat relationer med studentkörer från internationella universitet. Vårt mångåriga utbyte med manskören Brahe Djäknar och damkören Flora vid Åbo universitet är ett exempel på detta, en relation som är mycket uppskattad från bägge håll.

Vid de turnéer som Linköpings Studentsångare företar sig, agerar kören som ambassadör för Linköpings universitet. Kontaktytorna blir många och nätverken stora och levande. I samband med vårt 50-årsjubileum har vi ambitionen att bygga nya internationella samarbeten för musikaliskt och konstnärligt utbyte. I och med den kompositionstävling kören startade 2016, Linköpings Studentsångare Composition Award, har kören utökat sin repertoar, bidragit till konstformens förnyelse och byggt broar till tonsättare från stora delar av världen. Inför jubileumskonserten kommande höst har vi beställt nyskriven jubileumsmusik. Här skapar vi utbyte med internationella tonsättare men också med namnkunniga internationella ensembler med möjlighet till mer långtgående konstnärligt baserade relationer. Det här är bra för oss men det är också bra för Linköpings universitet.

För att möjliggöra kommande turnéer och studieresor för Linköpings Studentsångare, i syfte att presentera och utveckla musiklivet vid Linköpings universitet, har vi en stark önskan om bidrag till vår resefond.

————————————————————————————————————————

En turné inom Europa, ca 4-5 dagar för hela ensemblen motsvarar en kostnad på 250 000 – 300 000 kr.

 

Bild på Linköpings studentsångare

Innovativ och minnesvärd jubileumskonsert 

LiU vill skapa möjligheter att i samband med jubileumskonserten låta studentsångarna arrangera en exceptionell, konstnärlig och nyskapande interaktion av ljud- och ljus i samverkan med körmusiken. Linköpings studentsångare vill även dokumentera konserten i digital form och på så sätt låta fler få ta del av upplevelsen.

————————————————————————————————————————

Konstnärlig utformning med teknisk utrustning, digital ljud- och bildredigering samt personal motsvarar en kostnad på ca 250–300 000 kr. Alternativ produktion, i mindre skala för ca 125 000 kr. 

Så kan du bidra!

Vill du bidra till Linköpings Studentsångares 50 års jubileum och tillsammans med oss förnya musiken för manskör med en hög konstnärlig anda?

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi vill utveckla och hur du kan bidra. Har du redan bestämt dig så går det bra att bidra direkt till Linköpings Studentsångare via bankgiro.

Bg: 404-2222

Märk din gåva med "Linköping Studentsångare 50 år" och maila ditt namn och kontaktuppgifter till liudonation@liu.se i samband med din insättning. Då har vi möjlighet att kontakta dig, tacka för din gåva samt diskutera hur du som givare vill bli uppmärksammad.

Tillsammans ser vi till att ditt bidrag, oavsett storlek, gör nytta. Vi sätter varje krona i arbete och vi lovar, att räntan landar rakt i allas våra hjärtan.

Kontakt

Konstnärlig ledare och dirigent

Christina Hörnell dirigerar under festkonsterten
Christina Hörnell Peter Holgersson AB

Musik vid LiU leds sedan 2014 av director musices Christina Hörnell då hon övertog det konstnärliga ledarskapet för Linköpings Studentsångare och Östgöta Kammarkör efter Hans Lundgren. Christina är övergripande ansvarig för LiU:s musikliv, stöd till studenter och lärare, gränsöverskridande samarbeten samt produktionsansvarig för de akademiska festkonserterna, musiken vid universitetets ceremonier, Musicum (lokaler) samt samarbetet med regionens musikliv. Christina är utbildad organist och dirigent vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med erfarenheter som dirigent för Kongl. Teknologkören vid KTH och Akademiska kören i Stockholm, hon harr även varit kormästare vid Kungliga Operan och Göteborgs Symfoniska kör samt undervisat i dirigering både nationellt och internationellt samt agerat assisterande kormästare vid Wagner-Festspelen i Bayreuth. År 1994 tilldelades hon Norrbymedaljen och 2014 H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band.


Musik vid LiU