26 augusti 2020

Musik är gemenskap och glädje för många, men att musicera tillsammans hjälper oss också att utveckla viktiga färdigheter. På vilka sätt musiken utvecklar studenters kreativitet och förmåga att samarbeta och kommunicera ska studeras i ett internationellt forskningsprojekt som fått tre miljoner kronor från Erasmus.

Orkesterrepetition, Alice Framba i förgrunden.
Musik vid LiU har fyra ensembler knutna till sig. Göran Billeson

Musik vid Linköpings universitet knyts nu närmare musikforskningen. Att vi utvecklar vissa färdigheter när vi musicerar är tydligt, menar Merete Ellegaard, biträdande director musices vid Linköpings universitet. Men vilka färdigheter det handlar om och hur musikverksamheten kan arbeta för att utveckla dessa färdigheter hos studenterna ska nu studeras i ett tvåårigt forskningsprojekt.

– Vad är det man lär sig mer specifikt i musikverksamheten? Och hur kan vi arbeta mer aktivt för att bidra till att de här färdigheterna utvecklas? Det är vad projektet ska mynna ut i. Men för mig handlar det också om att synliggöra musikens betydelse för studenterna, vad musikaktiviteterna ger studenterna, säger Merete Ellegaard, projektledare för Linköpings universitets del i projektet.Merete Ellegaard, biträdande director musices. Foto Göran Billeson

De färdigheter som ska studeras är så kallade mjuka färdigheter, eller ”soft skills”. Begreppet omfattar färdigheter så som samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande, reflektion, kreativitet och anpassningsförmåga. Projektet strävar också efter att utveckla en metodik för att studera dessa färdigheter.

– De mjuka färdigheterna är sådana som man på EU-nivå har tryckt på som viktiga kompetenser för framtiden. Det är viktiga färdigheter, vid sidan om kunskap, att ta med sig från universitetet ut i arbetslivet, säger Merete Ellegaard.

Internationellt samarbete och utbyte

Projektet, som går under namnet MEETS – Music in Higher Education to Develop Transversal Skills – leds av det italienska universitetet Collegio Borromeo. Linköpings universitet är partner i projektet, tillsammans med universitet och universitetsorkestrar i Estland och Spanien. Det europeiska nätverket för universitetsorkestrar, European Network of University Orchestras, med placering i Uppsala, deltar också. 

Det internationella samarbetet kring forskningen innebär möjligheter till utbyten. Musiker från Linköpings universitet kommer att, när situationen kring covid-19 tillåter, få möjlighet att spela tillsammans med musiker från andra länder.

Musik vid LiU

Musik vid Linköpings universitet har fyra ensembler knutna till sig: Linköpings Studentsångare och Östgöta Kammarkör, ledda av director musices Christina Hörnell, Den akademiska damkören Linnea och Linköpings Akademiska Orkester, ledda av biträdande director musices Merete Ellegaard.

Musik vid LiU:s främsta uppdrag är att bedriva musikverksamhet och erbjuda musik vid universitetets tillställningar, men man ansvarar också för kurser i orkester och kör. I och med det internationella forskningssamarbetet knyts nu Musik vid LiU ännu närmare forskningen.Den akademiska damkören Linnea under ett framträdande. Foto Peter Modin

– Jag tycker att det är otroligt spännande. Genom att delta i det här forskningsprojektet visar LiU att vi vill ligga i framkant på området och att vi kan bidra med viktig kunskap om kulturens värden och vilken roll musiken spelar i studenters utveckling, säger Merete Ellegaard.

Musik vid LiU

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En person sitter och ler.

LiU-alumner hjälper industrin att spara pengar och energi

Han lämnade ett högavlönat jobb i gas- och oljeindustrin i Indien för en masterutbildning i hållbarhet och energiteknik på LiU. Sajid Athikkay ångrar inte u-svängen. Nu driver han ett företag som hjälper industrier att spåra och spara energi.

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.