14 april 2016

Tre forskningsledare vid LiU, professorerna Magnus Berggren, Patrick Doherty och Erik Janzén får tillsammans mer än 95 miljoner kronor från SSF:s utlysningar Smarta system och Materialvetenskap.
Stiftelsen Strategisk forskning delar totalt ut 600 miljoner inom rambidragen för Smarta system och Materialvetenskap.

Inom Smarta system får Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, 34 800 000 kronor för projektet Smart internt kroppsnätverk. Medsökande är bland andra Jacob Wikner, Institutionen för systemteknik och Göran Gustafsson, vd för Acreo Swedish ICT.

BioCom Lab

Magnus Berggren
Målet är att inom ramen för BioCom Lab, en satsning på ett forskningslaboratorium för framtidens e-hälsolösningar, gifta samman bioelektroniken, där kroppens signaler översätts till elektriska signaler och tvärtom, forskning kring kroppens eget interna nätverk, BAN, Body area network, och den tryckta elektroniken vid Acreo Swedish ICT. Kroppens signaler och sensordata från billiga tryckta sensorer kan fångas upp och via exempelvis en mobiltelefon rapporteras till, eller larma en vårdgivare.

– Det är verkligen roligt, det här är den första stora finansieringen inom BioCom Lab, det forskningscentrum för bioelektronik vi bygger upp vid Campus Norrköping, säger Magnus Berggren.

Akuthjälp vid katastrofer

Patrick DohertyFoto: Göran Billeson
Patrick Doherty, professor i artificiell intelligens, Institutionen för Datavetenskap, får 27 miljoner till projektet Robot-assisterade hastigt bildade kunskapsnätverk. Det är nödvändiga kunskaper när flygande autonoma system och människor ska samverka vid snabba akuta räddningsaktioner, som vid katastrofer som orkaner, tsunamis eller laviner.

Båda projekten får rambidrag inom Smarta system.

Nya halvledarmaterial


Inom Materialvetenskap fick LiU-professorn i halvledarmaterial Erik Janzén, Institutionen för fysik, kemi och biologi, närmare 33 600 000 kr för projektet Tidsupplöst lågtemperatur CVD för III-nitrider. Projektet ska ta fram nya metoder att tillverka III-nitrider, halvledare som bland annat används i högfrekvenselektronik.

– Rambidragen är avsedda att premiera tvärvetenskap av högsta kvalitet där också resultaten kan nyttiggöras, säger SSF:s vd Lars Hultman i ett pressmeddelande.

Kontakt

Fler nyheter