AI och autonoma system

Professor Patrick Doherty leder avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS) vid Institutionen för datavetenskap.

Han har över 30 års erfarenhet inom området artificiell intelligens och autonoma system och är chefredaktör för Artificial Intelligence Journal och EURAI (ECCAI) fellow (European AI Association).

Han har över 200 refererade publikationer med över 6000 citeringar (Google Scholar) inom olika områden av AI och autonoma system.

Hans huvudsakliga intresseområden är kunskapsrepresentation, automatiserad planering, intelligenta autonoma system, kollaborativa system och så kallade "multi-agent systems". Ett stort användningsområde är obemannade flygplanssystem och deras användning vid nödräddning utöver katastrof- och krisinformatik.

Korta fakta om Patrick Doherty

Hans forskargrupp har framgångsrikt designat och distribuerat många autonoma UAV-system och vunnit ett antal internationella tävlingar gällande UAV och automatiserad planering.
Han har varit huvudtalare många gånger och varit inbjuden föredragshållare vid ledande internationella konferenser som IJCAI, KR och ECAI.

Han är medlem i 

  • The Knowledge Processing Laboratory (KPLAB)
  • The Unmanned Aircraft Systems Technology Laboratory (UASTECH)

Publikationer

2022

2021

Nyheter

Om avdelningen

Kollegor på AIICS

Om institutionen