Seminarieserien erbjuder ett tvärvetenskapligt forum för att diskutera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på artificiell intelligens. Vi utforskar den historiska fascinationen med att bygga intelligenta maskiner och diskuterar hur maskininlärning påverkar vårt dagliga liv, vår kultur och vårt samhälle.

RobotI framtiden kan vi komma att möta robotar i vårt vardagliga liv. Foto wonry

Om våra seminarium

Vad här det här?

I våra lässeminarium är du välkommen att delta och dela med dig av dina tankar och frågor om de texter som är kopplade till det tillfället. Det är bra om du är förberedd och har läst de artiklar som hör till det aktuella seminariet (vanligen 1-3 artiklar). Artiklarna sammanfattas kort i början av varje session. Det är bra om du har tänkt ut några några frågor eller kommentarer som kan leda till en bra diskussion. Seminarierna hålls på engelska.

Vem kan delta?

Dessa seminarium riktar sig främst till forskare som arbetar inom humaniora och samhällsvetenskap. De är öppna för alla som är intresserade av samhälleliga konsekvenser av AI. Även studenter är mycket välkomna att delta i diskussionerna.

Mer information

Kontakta Hanna Pelikan för att komma med på mejllistan som används för att skicka ut Zoom-länkar och dokument inför våra seminarium.

Program

Seminarium

Seminariet hålls den första måndagen i varje månad, 13.00 till 15.00.

Coordinating with Robots

Måndag, 12 februari

Eleonore Lumer (Bielefeld University)

Zoom

 

Testing AI

Måndag, 4 mars

Sergio Passero (IKOS),

Wadströmska Villan, Norrköping

 

TBA

Måndag, 8 arpil

Wadströmska Villan, Norrköping

 

TBA

Måndag, 6 maj

Zoom

Tidigare seminarier

2023

Chatting with Large Language Models

2 october, 2023 - leddes av Hannah Pelikan, IKOS

 

AI Literacy

23 october 2023 - leddes av Katarina Sperling, IBL

AI and the Meaning of Work

27 november 2003 - leddes av Yunchen Sun, IEI

 

2022 

AI & Sustainability

28 february, 2022 - leddes av Katarina Sperling & Hannah Pelikan

 

2021

AI, Language & Anthropomorphisation 

4 october, 2021 - leddes av Leelo Keevallik & Hannah Pelikan, IKOS, SKI

Texter:

 

AI & Culture

1 november, 2021 - leddes av Bodil Axelsson, IKOS, KSFM 

Texter:

  • Beatrice Fazi. "Beyond Human: Deep Learning, Explainability and Representation". Theory, Culture & Society, Nov 2020, 1-23. 
  • Adrian Mackenzie. Machine Learners. Archeology of a Data Practice. MIT Press, 2017. Chapter four Machines Finding Functions.
  • Joanna Zylinska. AI Art. Machine Vision and Wharped Dreams. Open Humanities Press, 2020. Chapter eight. Seeing like a Machine, Telling like a Human.

 

AI in Society

23 november, 2021

Strimman lecture with Hannah Pelikan and Ericka Johnson.

 

AI & Responsibility

6 december 6, 2021 - leddes av Katherine Harrison, TEMA G 

Text: Madeleine Clare Elish (2019)

Relaterad forskning