Seminarieserien om AI i samhället

AI i samhället-seminariet är ett är ett interdisciplinärt forum där vi diskuterar artificiell intelligens utifrån en humanioraperspektiv. Vi utforskar den historiska fascinationen med att bygga intelligenta maskiner och diskuterar hur maskininlärning påverkar vårt dagliga liv, vår kultur och vårt samhälle.

RobotI framtiden kan vi komma att möta robotar i vårt vardagliga liv. Foto wonry

Seminariet är ett textseminarium och vi välkomnar alla deltagare att förbereda tankar och frågor kring seminariets texter.

Seminariet leds av Hannah Pelikan, doktorand i språk och kultur vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Det organiseras gemensamt med Jesper Olsson (IKOS) och Ericka Johnson och Katherine Harrison (båda på Tema Genus). 

Seminariet vänder sig framförallt till forskare inom humaniora men är öppet för alla som är intresserad av hur AI påverkar vårt samhälle. Studenter är varmt välkomna.

Program för våren 2021Visa/dölj innehåll

Seminariet hålls den första måndagen i varje månad, mellan klockan 13.00 och 15.00.

Inför varje seminarium läser vi två till tre artiklar. Vi uppmuntrar dig att ta med dg frågor, idéer eller reflektioner till seminariet för en livlig diskussion.

Seminariet hålls via Zoom till dess att situationen låter oss träffas på plats på Campus Valla. Kontakta Hannah Pelikan för Zoom-länk och material att läsa.

 

1 februari: AI and Mechanical Reproduction

Leds av Hannah Pelikan, IKOS.
Texter: Walter Benjamin (1935/1969), Guy Hoffman (2020)

 

1 mars: AI and education

Leds av Katarina Sperling, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).
Texter: Alex Guilherme (2019), Jeremy Knox (2020), IPOL (2020)

 

12 april: AI and Bias 

Leds av Hannah Pelikan, IKOS.
Texter: Joy Buolamwini & Timnit Gebru (2018), Solon Barocas et al. (2019)

 

3 maj: AI and Recognition

Leds av Katherine Harrison  och Ericka Johnson, TEMA.
Texter och gäster: Ingar Brinck & Christian Balkenius (2019)

 

7 juni: AI, Media and Knowledge

Leds av Bodil Axelsson, IKOS.
Text: Wendy Hui Kyong Chun (2018)

 

KontaktVisa/dölj innehåll