Seminarieserien om AI i samhället

AI i samhället-seminariet är ett är ett interdisciplinärt forum där vi diskuterar artificiell intelligens utifrån en humanioraperspektiv. Vi utforskar den historiska fascinationen med att bygga intelligenta maskiner och diskuterar hur maskininlärning påverkar vårt dagliga liv, vår kultur och vårt samhälle.

RobotI framtiden kan vi komma att möta robotar i vårt vardagliga liv. Foto wonry

Seminariet är ett textseminarium och vi välkomnar alla deltagare att förbereda tankar och frågor kring seminariets texter.

Seminariet leds av Hannah Pelikan, doktorand i språk och kultur vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Det organiseras gemensamt med Jesper Olsson (IKOS) och Ericka Johnson och Katherine Harrison (båda på Tema Genus). 

Seminariet vänder sig framförallt till forskare inom humaniora men är öppet för alla som är intresserade av hur AI påverkar vårt samhälle. Studenter är varmt välkomna.

Program för hösten 2021Visa/dölj innehåll

Seminarium

Seminariet hålls den första måndagen i varje månad, mellan klockan 13.00 och 15.00.

Inför varje seminarium läser vi ett antal artiklar. Vi uppmuntrar dig att ta med frågor, idéer eller reflektioner till seminariet för en livlig diskussion. Seminarierna hålls på engelska.

Seminarierna hålls via Zoom till dess att situationen låter oss träffas på plats på Campus Valla. Kontakta Hannah Pelikan för anmälan.

 

4 oktober: AI, Language & Anthropomorphisation 

Leds av Leelo Keevallik & Hannah Pelikan, IKOS, SKI

Texter att läsa:

Dingemanse (2020)

Stokoe et al. (2021) 

Brooker et al. (2019) 

 

1 november: AI & Culture

Leds av Bodil Axelsson, IKOS, KSFM 

Texter att läsa: 

Beatrice Fazi. "Beyond Human: Deep Learning, Explainability and Representaion". Theory, Culture & Society, Nov 2020, 1-23. 

Adrian Mackenzie. Machine Learners. Archeology of a Data Practice. MIT Press, 2017. Chapter four Machines Finding Functions.

Joanna Zylinska. AI Art. Machine Vision and Wharped Dreams. Open Humanities Press, 2020. Chapter eight. Seeing like a Machine, Telling like a Human.

 

6 december: AI & Responsibility

Leds av Katherine Harrison, TEMA G 

Text att läsa: Madeleine Clare Elish (2019)

 

Andra evenemang

23 november: AI in Society

Strimmanföreläsning med Hannah Pelikan och Ericka Johnson.

 

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll