Fotografi av Hannah Pelikan

Hannah Pelikan

Postdoktor

Jag forskar om hur robotar interagerar med människor i vardagskontexter.

Koordination mellan människor och robotar

För att förbättra robotars interaktion med människor i olika sammanhang arbetar jag tvärvetenskapligt mellan interaktionsanalys (humaniora) och människa–dator-interaktion (datavetenskap). I min avhandling fokuserar jag på hur ljud kan användas som en resurs för att skapa en smidig koordination mellan människa och robot. Mitt mål är skapa kunskap om hur robotar bör byggas för att vara intuitiva att interagera med.

Mänsklig interaktion sker alltid i något socialt sammanhang, det kan vi inte komma ifrån. Inte ens genom att inte göra någonting, eftersom även det är något som andra behöver förhålla sig till. Tänk dig att du ställer en fråga till någon, men att den personen inte reagerar. Då upprepar du sannolikt din fråga. Om personen fortsätter att vara tyst och inte ger någon respons, så kommer du säkert dra slutsatsen att personen medvetet ignorerar dig (och kanske konfronterar du då hen). Om en robot gör motsatsen till vad vi förväntar oss att den ska göra, så är den krånglig att interagera och samarbeta med. Mitt arbete bidrar till vår förståelse av de utmaningar som robotar står inför när de används i olika situationer i samhället - till exempel på vägar, vid arbetsplatser och i hemmet.

Interaktionsanalys använder sig av videoinspelningar för att skapa en detaljerad förståelse för hur människor och maskiner interagerar med varandra. Jag undersöker olika kontexter där robotar används, som till exempel i hemmet, på gatan och i operationssalar på sjukhus. I min avhandling studerar jag leksaksroboten Cozmo och självkörande bussar från Navya och EasyMile. En central fråga är hur ljud kan användas för att interaktionen och koordinationen mellan robotar och människor ska bli smidigare.

Mer om min forskning

Hur använder Cozmo ljud för att interagera med oss människor?

Hur kan självkörande bussar samspela med andra trafikanter med hjälp av ljud?

Akademisk bakgrund och uppdrag

Akademisk bakgrund

Jag har studerat kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap på Universität Osnabrück i Tyskland, och varit Erasmusstudent på LiU under ett år. Jag har en Master of Science i Interaction Technology från University of Twente i Nederländerna och fick examenspriset från fakulteten för elektroteknik, matematik och datavetenskap för min masteruppsats om hur kirurgiska robotar påverkar interaktionen i ett operationslag. Under höstterminen 2017 var jag gästforskare på Cornell University i USA. Jag är doktorand vid LiU sedan november 2018.

 

Undervisning

Jag föreläser om robotar i hälso- och sjukvården i en fakultetsövergripande kurs i e-hälsa. Jag är också handledare i en datavetenskapskurs med fokus på användarperspektivet.

Andra uppdrag

Sekreterare för doktorandsektionen LiUPhD.

Publikationer

2024

Hannah Pelikan (2024) Transcribing human-robot interaction: methodological implications of participating machines Ethnomethodological conversation analysis in motion: emerging methods and new technologies, s. 42-62 Vidare till DOI
Hannah Pelikan, Stuart Reeves, Marina N. Cantarutti (2024) Encountering Autonomous Robots on Public Streets Proceedings of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI ’24), s. 11 pages- Vidare till DOI

2023

Hannah Pelikan, Leelo Keevallik (2023) Learning from humans: How research on vocalizations can inform the conceptualization of robot sound Sound and Robotics: Speech, Non-verbal audio and Robotic Musicianship Vidare till DOI
Leelo Keevallik, Hannah Pelikan (2023) F-formation The Encyclopedia of Terminology for Conversation Analysis and Interactional Linguistics Vidare till DOI
Frederic Robinson, Hannah Pelikan, Katsumi Watanabe, Luisa Damiano, Oliver Bown, Mari Velonaki (2023) Introduction to the Special Issue on Sound in Human-Robot Interaction ACM Transactions on Human-Robot Interaction, Vol. 12, Artikel 45 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Seminarium

Sociala medier och webbplatser

Webbplats

Besök min webbplats för mer information om min forskning.

Google Scholar

Min profil på Google Scholar.

Kollegor

Organisation